Článek o krejcarech pro časopis Mince & Bankovky

19. února 2010 v 7:59 | Robbie

Krása měděné mince

Numismatika zažila v posledních letech výraznou expanzi a stále častější zájem laické veřejnosti a také zaznamenala zvýšený počet zájemců především o nádherně zachovalé měděné mince. Trendem poslední doby se tak stává vyhledávání jen těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších kusů, byť se nejedná o vzácnou ražbu. Jedná se o drobné nominály běžné v oběhu - s velkou cirkulací - proto je perfektní zachovalost vzácná. A jelikož je na numismatickém trhu perfektně zachovalých měděných ražeb nedostatek, kvalitní mince výrazně ční nad méně zachovalou vzácnější mincí. Nutno podotknout, že tato poptávka také viditelně zvýšila jejich cenu na trhu, což do jisté míry zaznamenaly i naše současné numismatické katalogy.

Měď (latinsky Cuprum), od jejíhož názvu je odvozena chemická zkratka Cu, je po stříbru nejznámějším mincovním kovem používaným ke zhotovování mincí a medailí. Jedná se o měkký, lesklý a načervenalý kov, který taje při teplotě 1084°C. To, čeho si však sběratelé na měděných mincích váží nejvíce, je souvislá vrstva oxidu měďného, která pozvolna běžným působením ovzduší pokrývá povrch mince - nazývá se patina. Patina má různé odstíny od tmavočervené přes čokoládovou po hnědozelenou a její barva, intenzita a složení je závislá na stáří mince a také na podmínkách, za nichž vznikala. Tedy krásná a ušlechtilá patina, která vznikala stovky let za příznivých podmínek a souvisle pokrývá celý povrch mince svým nádherným zbarvením hnědých odstínů je současně jak důkazem jedinečnosti a krásy měděné mince, tak i následně zvyšuje její sběratelskou hodnotu.Nejstarší měděné mince se razily a odlévaly již ve starověku a to v 5. - 4. století před naším letopočtem, později to bylo především stříbro, které ovládlo numismatiku. První měděné ražby objevující se na našem území byly nouzové měděné groše a drobné peníze, které se razily v husitských centrech Praha a Tábor. Tyto peníze se nerazily z mědi záměrně, nýbrž z důvodu Husitských válek a nedostatku drahých kovů. Proto se místo ze stříbra jak bylo obvyklé, vyráběly z pánví, kotlů, svícnů a jiných měděných nádob. Přímé měděné peníze jsou pak početní žetony ražené od dob Ferdinanda I. (1526 - 1564). Dále se měď od středověku přidávala do mincí z hodnotného kovu. Přidání mědi do stříbra či zlata způsobilo, že výsledná slitina měla z technologického hlediska větší odolnost proti otěru a mechanickému poškození. Podíl mědi v mincích určovaly mincovní řády vydávané panovníkem, které se v průběhu dějin nejen nedodržovaly, ale navíc se postupem času vlivem zvyšování dluhů a finančních nároků vladařů ochuzovala i čistota hodnotného kovu a více peněz z ražby šlo do kapsy přímo panovníkovi. Historie nám pak dokázala, že se ochuzování mincí nevyhnulo téměř žádnému mincovnímu období a to od denárového období, přes ražby Pražských grošů až po krejcarovou měnu. Ale to už brousíme do jiné kapitoly numismatiky. Nicméně na uvedených příkladech vidíme, že měď byla od počátku mincovnictví vnímána většinou jako nehodnotný produkt vhodný k ředění podílu ušlechtilého kovu v minci a v neposlední řadě také ke zhotovování padělků. Co tedy v 18. století změnilo názor na tento kov a způsobilo, že měděná mince byla vnímána jako užitečná? Pojďme se podívat na nejznámější měděné ražby, které svou krásou a neotřelým provedením hrdě zdobí naše sbírky.

Vše začalo před několika staletími, přesněji v roce 1759, za vlády pokrokové panovnice Marie Terezie, která nechala zarazit první a zároveň jednu z nejznámějších mincí, která vzešla v peněžní platnost o rok později v roce 1760 v důsledku měnové reformy - měděnou Grešli.
Tímto krokem provedla do té doby nevídanou věc. Od počátku mincovnictví se totiž hodnota mince odvíjela od podílu ušlechtilého kovu v minci a najednou byla hodnota na minci pouze zobrazena. Takto vznikly na našem území kreditní peníze (Credere z lat. slova "věřit"), tedy peníze, u nichž je hodnota kovu nižší, než je na ní vyraženo. Jsou to tedy peníze, které používáme i dnes a to nejen ty, které nám cinkají v peněžence, ale také naše bankovky. Z hlediska ekonomického významu tento krok nesmírně ulehčil situaci Rakouské monarchii z hlediska možnosti ražení velkého počtu mincí díky náhozným mincovacím strojům, a zároveň jí dal šanci k nízkonákladové výrobě mincí, které by byly velké, krásné a nebylo je snadné padělat, či napodobit. Z praktického významu díky této velmi promyšlené reformě vznikaly mince naprosto nové a jedinečné, které i prostým lidem nesly jisté výhody, jakými bylo velmi snadné rozeznávání mincovního nominálu, což nebylo tak jednoduché u drobounkých mincí stříbrných. Vraťme se ale ke zmiňované Grešli. Jak vlastně název vznikl? Rozpomeňme například na názvy jako pražský groš, malý groš, grošík a Gröschl. Pokud bychom se podívali na hodnotu kovu, kterou měděný kotouček obsahuje, pak by byl naprosto bezcenný. A proto dnes známe přísloví "nestojí to za zlámanou grešli". Grešle byla naposledy ražena v roce 1782 a je poslední mincí, na níž jsou vyraženy znaky všech tří zemí Koruny České. Po ní se razily mince již jenom rakouské či uherské. Od doby Marie Terezie se měděné mince razily nejen v předním Rakousku, ale také v Sedmihradsku, Rakouském Nizozemí a italských državách. Tyto země patřily pod správu Habsburků. Mince měly v každé z těchto zemí svůj název, např. v Rakouském Nizozemí se mluví o liardech a v italských državách se krejcarům říkalo solda.

Jedním z nejznámějších mincovních nominálů je krejcar. Krejcar byla původně stříbrná mince, která nesla obraz orlice a dvojitého kříže, podle něhož dostala později název Kreutzer
a odtud pak český krejcar. Na našem území byl krejcar zaražen poprvé za panování Ferdinanda I. (1526-1564). Kromě krejcaru byly raženy i jeho násobky jako dvoukrejcar, desetikrejcar, třicetikrejcar a šedesátikrejcar. V počátku zavedení tolarové měny v roce 1573 krejcary na krátký čas zmizely. Znovu se objevily v oběhu až v roce 1619, kdy jej zavedli čeští stavové mincovní reformou. V období 1620-1623 za vlády Ferdinanda II., tedy v období dlouhé mince (mince s velkým obsahem nehodnotného kovu), se razily různé násobky krejcaru nízké jakosti. V tomto období se také poprvé objevují jeho díly a to půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Po vyhlášení státního bankrotu v roce 1623 zůstal v oběhu již jen tříkrejcar, krejcar, půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Císař Leopold I. (1657-1705) pak zavedl novinky v podobě násobků krejcaru a to šesti a patnáctikrejcar. Za vlády Marie Terezie byly raženy nominály od půlkrejcaru po třicetikrejcar a stříbrné krejcary byly nahrazeny roku 1760 při zmiňované mincovní reformě nominály měděnými spolu s měděnou grešlí.

Hojného počtu měděných mincí jsme se dočkali za vlády Františka II. (1792-1835), který mimo stříbrných razil také měděné mince a to od čtvrtkrejcaru po třicetikrejcar. Jeho syn, poslední český korunovaný král, Ferdinand V. (1835-1848), mezi jehož záliby patřila také numismatika, razil měděné mince v menším počtu než jeho otec.

V důsledku neúrody ve 40. letech 19. století vzrostly ceny potravin a byl jich velký nedostatek. Život rolníků a dělníků se výrazně zhoršil. S narůstající nespokojeností došlo v roce 1844 k prvním dělnickým nepokojům. Politická bouře byla na spadnutí, ale státní kancléřství nepodniklo žádné vstřícné reformy. Proto 13. března 1848 vypukla revoluce. Občané a studenti demonstrovali v centru Vídně a vyzvali císaře, aby povolil svobodu tisku a shromažďování. Lidé plenili obchody a stavěli barikády. Takto zhruba vypadala situace za revoluce v roce 1848. V této krušné době se dostává do oběhu měděný dvoukrejcar 1848, aby ulehčil ekonomické situaci.

Zastavme se ale u mincování panovníka Františka II., jehož měděné nominály se na trhu objevují jako jedny z nejčastějších z důvodu válečných událostí na počátku jeho vlády. V únoru 1809 se konference státníků za předsednictví císaře rozhodla Válčit s Napoleonem. Bojové akce začaly v dubnu povstáním tyrolských sedláků, kteří pod vedením majitele hostince Andrease Hofera vyhnali během krátké doby bavorské okupační jednotky ze země. Zajímavostí tohoto povstání z hlediska numismatiky je to, že Andreas Hofer si razil vlastní mince a to měděný jeden krejcar 1809 a stříbrný dvacetikrejcar stejného ročníku. Tyto ražby jsou ze sběratelského hlediska vzácné a to zvláště v pěkné zachovalosti.

Vraťme se však do Rakouska na válečné bojiště, kde byla císařova armáda rozmetána Napoleonem. Napoleon několikrát porazil rakouskou armádu v Horních Rakousích a pokračoval v tažení na Vídeň, která se po jediné noci ostřelování vzdala. V této době panoval nedostatek potravin, stoupaly ceny a lidé měli hlad. Uzavření míru zredukovalo Habsburskou říši na mocnost střední velikosti, která musela zaplatit ohromné válečné reparace, odstoupit na sto tisíc kilometrů svého území a zcela ztratila přístup k moři.

Po bojích s Francií byla rakouská pokladna zcela prázdná, státní dluh narostl do nezměrné výše. Papírové peníze ztrácely každým dnem na hodnotě. Ceny potravin dále stoupaly a mnohé rodiny si nemohly koupit každodenní chléb. Bylo potřeba naléhavě ozdravit státní finance. Císař proto nechal připravit finanční patent, který byl zveřejněn v roce 1811. Na jeho základě se bankocetle vyměňovaly za papírové peníze v poměru 5:1. Stát se tímto znehodnocením měny zbavil 80% svých dluhů. Toto finanční opatření označované jako státní bankrot roku 1811 mělo těžké dopady na úspory středních stavů i vysoké šlechty. V následujícím roce se začala razit měděná mince odlišného vzhledu od předchozí emise roku 1800. Jednalo se o nominály od čtvrtkrejcaru po tříkrejcar.

Jelikož nebylo možno razit plnohodnotné mince z drahých kovů, docházelo k vydávání obrovského množství mincí měděných a mincí stříbrných se zanedbatelným obsahem stříbra. Protože Františkovy mince razilo asi čtrnáct mincoven v mnohamilionových nákladech, přinášejí tyto ražby i přes vysoký stupeň technologické výroby mnoho variant v obraze a množství chyboražeb. Nicméně série nominálů, zejména těch pro dědičné země, nám ukazují, že i jednoduchost mincovního obrazu bez zbytečně složitých námětů je líbivá. Mezi vzácnější měděné mince pak patří například tlustý tříkrejcar 1799 (tlustý proto, že jeho tloušťka je 3mm, narozdíl od tříkrejcaru z roku 1800, který je o polovinu užší). Další zajímavostí tohoto panovníka je mince 1 Sol 1895 litá ze zvonoviny a vyráběná ve válečných podmínkách pro obležené město Lucemburk. I přes krajně nepříznivé podmínky pro výrobu mincí si tento odlitek z roztavených zvonů zachoval uznání i dnešní doby díky svému výtvarnému pojetí.

Pokud se vrátíme k mincím raženým pro dědičné země a to zejména k patnácti
a třicetikrejcaru, zjistíme, že se svou velikostí přibližují spíše tolaru. Proto se nemůžeme divit, že se těmto mincím tehdy říkalo ševcovský tolar. Nešlo však o mince ševcovského cechu, ale pouze o posměšné přirovnání. Najdeme na nich také několik odchylek či chyboražeb, jakou je například záměna číslic letopočtu - namísto roku 1807 je vyraženo 1087. Další variantou je pak obrácené C ve slově ERBLAENDISCH.

Nakonec posledním panovníkem, který razil krejcary na našem území a to jak stříbrné tak měděné, byl František Josef I. (1848-1916). V prvních letech vlády tohoto panovníka se pokračovalo v ražbě mincí jeho strýce a předchůdce Ferdinanda V. Dále se čtvrtkrejcary, půlkrejcary a krejcary se razily ještě s pozdějším letopočtem a to 1816. František Josef I. byl poprvé zpodobněn na minci s letopočtem 1852, což byl dvacetikrejcar ražený v pražské a vídeňské mincovně.

V roce 1857 nařídil císař zavedení tzv. rakouské měny. Rakouská měna představovala 1 zlatý, který se dělil na 100 krejcarů. Tato měna platila až do roku 1892, kdy byla nahrazena měnou korunovou, která se dělila na sto haléřů. Po rozpadu Rakouska Uherska převzalo po roce 1918 tento korunový a haléřový systém i Československo. Ražba Františkových mincí probíhala v mnoha mincovnách, které se postupně uzavíraly. Pro příklad uveďme mincovny Karlsburg, Nagybánya a Praha, jež byla uzavřena 19.3.1856. Další dvě mincovny - Miláno a Benátky - byly ztraceny při válečných událostech. Františkovy tedy zůstaly jen dvě hlavní mincovny - Vídeň a Kremnica. Z výše uvedených událostí je zřejmé, že ražby z jiných mincoven než těchto dvou hlavních jsou vzácnější.

Drobné měděné mince půlkrejcary, které byly označovány jako 5/10 krejcaru, a dále jeden krejcar také drobnějšího vzhledu s váhou pouhé tři gramy a o průměru 19 milimetrů byly raženy od roku 1858. V roce 1860 k nim přibyl nezvykle velký čtyřkrejcar. Uherská varianta této mince nesla vyobrazení andělů s uherským znakem a byla proto lidově nazývána "čtyrák s andělíčky" a sloužila jako talisman. Zajímavostí je, že i těmto čtyřkrejcarům se říkalo ševcovské tolary stejně jako velkým měděným mincím Františka II., o kterých jsme se již zmiňovali. Poslední čistě měděnou krejcarovou mincí raženou za Habsburské vláday byl jeden krejcar ročníku 1892 a pak následovala již jen éra korun a haléřů.

Je to neuvěřitelné, ale ani měděným mincím se nevyhnulo padělání a to i přes fakt, že měď byla považována za nehodnotný kov, jak jsme již uvedli. V Rusku v 17. století se stalo padělání měděných mincí skutečnou pohromou. Objevilo se jich tehdy ohromné množství a za carevny Anny Ivanovny mělo být v oběhu dokonce stejné množství peněz falešných jako těch pravých. V průběhu 17. století bylo za padělání popraveno okolo sedmi tisíc penězokazů a dalšímu půldruhému tisíci byly useknuty ruce.

Měděné mince budou vždy mít nezastupitelné místo ve sbírkách českých numismatiků. Přesto, že byly drobné mince v minulosti vnímány jako téměř bezcenné, v dnešní době jsou za ně sběratelé ochotni zaplatit i tisíce korun. Tuto skutečnost můžeme přičíst stoupajícímu zájmu o numismatickou vědu. Nebo i tomu, že sbíráním mincí lze získat nejen zajímavého koníčka, ale také pocit vlastnictví něčeho vzácného, jelikož krásných měděných mincí je čím dál méně.
Robert Kurucz, Mince & Bankovky 1/2010
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (857)
Zobrazit starší komentáře

801 tadalafil generic tadalafil generic | E-mail | Web | 23. července 2018 v 3:13 | Reagovat

This article regarding how to embed a YouTube video code is actually useful in favor of fresh web people. Good work, keep it up.

802 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 23. července 2018 v 4:10 | Reagovat

I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers however this post is genuinely a nice piece of writing, keep it up.

803 benjaminso2 benjaminso2 | E-mail | Web | 23. července 2018 v 6:21 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://sexypic.erolove.in/?entry-kelly
sex saw vedio wsri lanka xxx sex hoertjes babt girl picture captions elementary school lunch qualification hickman porno zoo xxx movi

804 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 23. července 2018 v 12:13 | Reagovat

These all YouTube gaming video clips are really in nice quality, I watched out all these along by my colleagues.

805 Markjof Markjof | E-mail | Web | 23. července 2018 v 12:53 | Reagovat

cialis generico da 5mg adderall
<a href="http://cialis-easy.com">purchasing cialis on the internet</a>
generic cialis 40 mg
[URL=http://cialis-easy.com#lowest+cialis+prices ]coupon for cialis by manufacturer[/URL]

806 Markjof Markjof | E-mail | Web | 23. července 2018 v 17:58 | Reagovat

omcilon am creme generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis online</a>
cialis sales 2011 chevy
[URL=http://cialis-easy.com#tadalafil+20mg ]buy 20 mg cialis[/URL]

807 Markjof Markjof | E-mail | Web | 23. července 2018 v 23:21 | Reagovat

buy generic cialis online in canada
<a href="http://cialis-easy.com">cialis buy</a>
anticoncepcional elani ciclo generico de cialis
[URL=http://cialis-easy.com#lowest+cialis+prices ]buy tadalafil online[/URL]

808 Markjof Markjof | E-mail | Web | 24. července 2018 v 0:26 | Reagovat

levi s 501 ct women's reviews on cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis on line</a>
acquista cialis generico online jobs
<a href=http://cialis-easy.com#200+cialis+coupon>cialis tablets</a>

809 tadalafil tablets tadalafil tablets | E-mail | Web | 24. července 2018 v 2:48 | Reagovat

I visited various websites except the audio feature for audio songs current at this website is genuinely superb.

810 Markjof Markjof | E-mail | Web | 24. července 2018 v 4:33 | Reagovat

what is cialis generic name
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis 20 mg</a>
buy cialis online in sweden
[URL=http://cialis-easy.com#coupon+cialis ]cialis samples[/URL]

811 Markjof Markjof | E-mail | Web | 24. července 2018 v 18:21 | Reagovat

onetouch verio test strips generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cialis prices</a>
buy real cialis canada
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+buy>cialis pills</a>

812 cialis coupons 2018 cialis coupons 2018 | E-mail | Web | 25. července 2018 v 0:24 | Reagovat

It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this impressive post to increase my knowledge.

813 cialis generic cialis generic | E-mail | Web | 25. července 2018 v 1:17 | Reagovat

Hi there colleagues, I am again at this place, and reading this paragraph related to Search engine optimization, its also a fastidious article, so keep it up.

814 cialis coupon cialis coupon | E-mail | Web | 25. července 2018 v 4:52 | Reagovat

I don’t waste my free time in watching video clips except I be fond of to read content on net and obtain updated from most up-to-date technologies.

815 cialis coupons cialis coupons | E-mail | Web | 25. července 2018 v 7:40 | Reagovat

Truly no matter if someone doesn’t be aware of after that its up to other people that they will help, so here it takes place.

816 cialis tablets cialis tablets | E-mail | Web | 25. července 2018 v 11:38 | Reagovat

Hi there everybody, I am sure you will be enjoying here by watching these kinds of comical movies.

817 cialis generic cialis generic | E-mail | Web | 25. července 2018 v 16:08 | Reagovat

It’s an remarkable post designed for all the internet users; they will obtain benefit from it I am sure.

818 nbvFudge nbvFudge | E-mail | Web | 26. července 2018 v 18:15 | Reagovat

viagra sample <a href="http://fviagrajjj.com/#">female viagra</a> uk viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>buy sildenafil</a>

819 munWramn munWramn | E-mail | Web | 27. července 2018 v 20:57 | Reagovat

buy brand viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">buy viagra without prescription</a> online generic viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">cheap viagra</a>

820 AlexxLof AlexxLof | E-mail | 30. července 2018 v 12:11 | Reagovat

Hi there, fellows
If you decided to start cryptocurrency trading - our manual will help you how to register at the most well known crypto trade marketplace Binance - <a href=http://telegra.ph/How-to-register-on-Binancecom-07-24>Register on Binance</a>
Enjoi!

821 nyhvoips nyhvoips | E-mail | Web | 30. července 2018 v 21:17 | Reagovat

tadalafil <a href="http://besiktasboschservis.com/#">tadalafil cialis</a> no prescription cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis canada</a>

822 myrauj4 myrauj4 | E-mail | Web | 31. července 2018 v 4:20 | Reagovat

Hi fashionable blog
http://arab.sex.photo.xblog.in/?entry.riley
poyn nyu web scrubs roommate

823 timothyst4 timothyst4 | E-mail | Web | 31. července 2018 v 17:41 | Reagovat

My new effect:
http://lydia.forum.telrock.net

824 Sergioneoge Sergioneoge | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 12:51 | Reagovat

Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

Protandim Nrf2 (протандим)Самое сильное средство в Мире против старения и в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов. На базе Протандима Созданы для Женщин удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

Регистрация в проект Lifevantage Беспошлинно Россия и страны СНГ.
https://www.youtube.com/watch?v=UYzaR7AthU8

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

825 Keithfem Keithfem | E-mail | 2. srpna 2018 v 6:00 | Reagovat

Время бесcценно. Видое https://youtu.be/XOGDX468aH8

Люди, подскажите первый раз сделала Видео, хочу услышать ваше мнения. Сасибо за ранее.

826 sffFudge sffFudge | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 2:07 | Reagovat

viagra overnight <a href="https://susamsokagim.com/">buy viagra</a> buy generic viagra <a href=https://susamsokagim.com/>buy viagra on line</a>

827 sffFudge sffFudge | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 16:37 | Reagovat

viagra from india <a href="https://susamsokagim.com/">brand viagra</a> buy viagra soft <a href=https://susamsokagim.com/>viagra online without prescription</a>

828 bfcvoips bfcvoips | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 19:47 | Reagovat

canadian pharmacy viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">sildenafil citrate online</a> cheapest brand viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra sale</a>

829 bfcvoips bfcvoips | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 21:49 | Reagovat

viagra alternatives <a href="http://www.movietrailershd.org/">buying viagra online</a> where to buy viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">sildenafil price</a>

830 Korot.Ira Korot.Ira | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 11:51 | Reagovat

Букинг прекратил сбор отзывов и оценок туристов на крымские объекты. Где и как теперь выбирать отели ?  

Русский букинг для Крыма mybookit.ru

831 barryeu2 barryeu2 | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 14:35 | Reagovat

Very recently started supplementary protrude:
http://tracy.web.telrock.net

832 bfdScush bfdScush | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 0:55 | Reagovat

viagra for men <a href="http://mo-basta.org/">viagra no prescription</a> viagra no prescription <a href=http://mo-basta.org/>sildenafil online</a>

833 stanleygj3 stanleygj3 | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 10:29 | Reagovat

Perfectly started fresh protrude:
http://alice.projects.telrock.org

834 Sergioneoge Sergioneoge | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 22:48 | Reagovat

Предлагаю за $10 за месяц рассылку Вашего объявления на 7 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. Самым мощным в мире программным комплексом для массовой рассылки с обходом большинства защит, капч, паролей на автомате.
на сайте подробнее  http://www.1541.ru/cms/reklama.php

835 Morrisslake Morrisslake | E-mail | Web | Středa v 16:27 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

836 Frankceano Frankceano | E-mail | Web | Čtvrtek v 2:36 | Reagovat

<a href=https://hydrashop.biz/>сайт гидра</a> - hydra зеркала ссылки, гидра официальный сайт

837 jaimedo1 jaimedo1 | E-mail | Web | Sobota v 11:36 | Reagovat

Pron blog locality  
http://latin.porndairy.in/?tanya
  erotic korean movies erotic video game erotic jigsaw puzzle wallpapers erotic man erotic

838 viagra soft tabs online mail-order pharmacies viagra soft tabs online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Sobota v 14:59 | Reagovat

If you are concerned to learn Web optimization methods then you must read this paragraph, I am sure you will get much more from this piece of writing regarding Search engine marketing.

839 viagra pill viagra pill | E-mail | Web | Sobota v 15:01 | Reagovat

Hello Jackson, if you are a new net user then you have to pay a quick visit daily this website and read the updated content at at this place.

840 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | Sobota v 16:03 | Reagovat

Hi there I am from Australia, this time I am watching this cooking related video at this site, I am really delighted and learning more from it. Thanks for sharing.

841 MihailGropy MihailGropy | E-mail | Web | Sobota v 17:01 | Reagovat

Два часа назад просматривал содержание инета, неожиданно к своему восторгу обнаружил отличный сайт. А вот и он: <a href=https://zaxvatu.net/1-zdorove/>https://zaxvatu.net/1-zdorove/</a> . Для нас этот веб-сайт показался довольно нужным. Всего хорошего!

842 canadian viagra canadian viagra | E-mail | Web | Sobota v 17:27 | Reagovat

I got this website from my friend who told me regarding this web page and now this time I am visiting this web page and reading very informative content at this time.

843 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | Sobota v 18:20 | Reagovat

I got so bored in the present day afternoon, but when I watched this YouTube funny clip at this website I turn into fresh and glad as well.

844 viagra 50mg viagra 50mg | E-mail | Web | Sobota v 19:12 | Reagovat

Hi I am from Australia, this time I am viewing this cooking related video at this site, I am actually delighted and learning more from it. Thanks for sharing.

845 pink female viagra online mail-order pharmacies pink female viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Sobota v 20:08 | Reagovat

Hello, after reading this awesome paragraph i am also delighted to share my experience here with mates.

846 sildenafil prices sildenafil prices | E-mail | Web | Sobota v 20:14 | Reagovat

What a video it is! Genuinely awesome and good quality, please upload more movies having such fastidious quality. Thanks.

847 Markjof Markjof | E-mail | Web | Sobota v 20:16 | Reagovat

tantra online ph kathana viagra
<a href="http://viagra-nice.com">cheap 100mg viagra</a>
danazol generico do viagra
<a href=http://viagra-nice.com#order+viagra>viagra coupon</a>

848 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | Sobota v 22:10 | Reagovat

|When I would like to place gallery or LightBox or yet a slider on my web site I forever attempt to use jQuery script for that.

849 cheap 100mg viagra cheap 100mg viagra | E-mail | Web | Sobota v 22:54 | Reagovat

I all the time used to read post in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for content, thanks to web.

850 cheap 50mg viagra cheap 50mg viagra | E-mail | Web | Sobota v 23:07 | Reagovat

YouTube is world's largest video sharing site, no one can defeat it. Every one add video lessons at YouTube then get embed code and post anyplace.

851 cheap sildenafil online cheap sildenafil online | E-mail | Web | Sobota v 23:51 | Reagovat

I like to work on Personal home pages rather than .NET, though .NET presents the ability of drag and drop elements, except I love PHP greatly.

852 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | Neděle v 3:30 | Reagovat

It’s very simple to find out any matter on net as compared to books, as I fount this piece of writing at this site.

853 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | Neděle v 4:58 | Reagovat

I am John, how are you everybody? This post posted at this web page is truly fastidious.

854 buy viagra 100 mg buy viagra 100 mg | E-mail | Web | Neděle v 5:44 | Reagovat

Amazing! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea regarding from this post.

855 annebo11 annebo11 | E-mail | Web | Neděle v 6:31 | Reagovat

Updated project number:
http://kari.w.telrock.org

856 order viagra order viagra | E-mail | Web | Neděle v 9:33 | Reagovat

Thanks in support of sharing such a good idea, paragraph is pleasant, thats why i have read it fully

857 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | Neděle v 11:15 | Reagovat

I every time download a complete movie in parts, that’s always existing at YouTube, as my network connection is awfully slow and YouTube fulfils my needs.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama