Článek o krejcarech pro časopis Mince & Bankovky

19. února 2010 v 7:59 | Robbie

Krása měděné mince

Numismatika zažila v posledních letech výraznou expanzi a stále častější zájem laické veřejnosti a také zaznamenala zvýšený počet zájemců především o nádherně zachovalé měděné mince. Trendem poslední doby se tak stává vyhledávání jen těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších kusů, byť se nejedná o vzácnou ražbu. Jedná se o drobné nominály běžné v oběhu - s velkou cirkulací - proto je perfektní zachovalost vzácná. A jelikož je na numismatickém trhu perfektně zachovalých měděných ražeb nedostatek, kvalitní mince výrazně ční nad méně zachovalou vzácnější mincí. Nutno podotknout, že tato poptávka také viditelně zvýšila jejich cenu na trhu, což do jisté míry zaznamenaly i naše současné numismatické katalogy.

Měď (latinsky Cuprum), od jejíhož názvu je odvozena chemická zkratka Cu, je po stříbru nejznámějším mincovním kovem používaným ke zhotovování mincí a medailí. Jedná se o měkký, lesklý a načervenalý kov, který taje při teplotě 1084°C. To, čeho si však sběratelé na měděných mincích váží nejvíce, je souvislá vrstva oxidu měďného, která pozvolna běžným působením ovzduší pokrývá povrch mince - nazývá se patina. Patina má různé odstíny od tmavočervené přes čokoládovou po hnědozelenou a její barva, intenzita a složení je závislá na stáří mince a také na podmínkách, za nichž vznikala. Tedy krásná a ušlechtilá patina, která vznikala stovky let za příznivých podmínek a souvisle pokrývá celý povrch mince svým nádherným zbarvením hnědých odstínů je současně jak důkazem jedinečnosti a krásy měděné mince, tak i následně zvyšuje její sběratelskou hodnotu.Nejstarší měděné mince se razily a odlévaly již ve starověku a to v 5. - 4. století před naším letopočtem, později to bylo především stříbro, které ovládlo numismatiku. První měděné ražby objevující se na našem území byly nouzové měděné groše a drobné peníze, které se razily v husitských centrech Praha a Tábor. Tyto peníze se nerazily z mědi záměrně, nýbrž z důvodu Husitských válek a nedostatku drahých kovů. Proto se místo ze stříbra jak bylo obvyklé, vyráběly z pánví, kotlů, svícnů a jiných měděných nádob. Přímé měděné peníze jsou pak početní žetony ražené od dob Ferdinanda I. (1526 - 1564). Dále se měď od středověku přidávala do mincí z hodnotného kovu. Přidání mědi do stříbra či zlata způsobilo, že výsledná slitina měla z technologického hlediska větší odolnost proti otěru a mechanickému poškození. Podíl mědi v mincích určovaly mincovní řády vydávané panovníkem, které se v průběhu dějin nejen nedodržovaly, ale navíc se postupem času vlivem zvyšování dluhů a finančních nároků vladařů ochuzovala i čistota hodnotného kovu a více peněz z ražby šlo do kapsy přímo panovníkovi. Historie nám pak dokázala, že se ochuzování mincí nevyhnulo téměř žádnému mincovnímu období a to od denárového období, přes ražby Pražských grošů až po krejcarovou měnu. Ale to už brousíme do jiné kapitoly numismatiky. Nicméně na uvedených příkladech vidíme, že měď byla od počátku mincovnictví vnímána většinou jako nehodnotný produkt vhodný k ředění podílu ušlechtilého kovu v minci a v neposlední řadě také ke zhotovování padělků. Co tedy v 18. století změnilo názor na tento kov a způsobilo, že měděná mince byla vnímána jako užitečná? Pojďme se podívat na nejznámější měděné ražby, které svou krásou a neotřelým provedením hrdě zdobí naše sbírky.

Vše začalo před několika staletími, přesněji v roce 1759, za vlády pokrokové panovnice Marie Terezie, která nechala zarazit první a zároveň jednu z nejznámějších mincí, která vzešla v peněžní platnost o rok později v roce 1760 v důsledku měnové reformy - měděnou Grešli.
Tímto krokem provedla do té doby nevídanou věc. Od počátku mincovnictví se totiž hodnota mince odvíjela od podílu ušlechtilého kovu v minci a najednou byla hodnota na minci pouze zobrazena. Takto vznikly na našem území kreditní peníze (Credere z lat. slova "věřit"), tedy peníze, u nichž je hodnota kovu nižší, než je na ní vyraženo. Jsou to tedy peníze, které používáme i dnes a to nejen ty, které nám cinkají v peněžence, ale také naše bankovky. Z hlediska ekonomického významu tento krok nesmírně ulehčil situaci Rakouské monarchii z hlediska možnosti ražení velkého počtu mincí díky náhozným mincovacím strojům, a zároveň jí dal šanci k nízkonákladové výrobě mincí, které by byly velké, krásné a nebylo je snadné padělat, či napodobit. Z praktického významu díky této velmi promyšlené reformě vznikaly mince naprosto nové a jedinečné, které i prostým lidem nesly jisté výhody, jakými bylo velmi snadné rozeznávání mincovního nominálu, což nebylo tak jednoduché u drobounkých mincí stříbrných. Vraťme se ale ke zmiňované Grešli. Jak vlastně název vznikl? Rozpomeňme například na názvy jako pražský groš, malý groš, grošík a Gröschl. Pokud bychom se podívali na hodnotu kovu, kterou měděný kotouček obsahuje, pak by byl naprosto bezcenný. A proto dnes známe přísloví "nestojí to za zlámanou grešli". Grešle byla naposledy ražena v roce 1782 a je poslední mincí, na níž jsou vyraženy znaky všech tří zemí Koruny České. Po ní se razily mince již jenom rakouské či uherské. Od doby Marie Terezie se měděné mince razily nejen v předním Rakousku, ale také v Sedmihradsku, Rakouském Nizozemí a italských državách. Tyto země patřily pod správu Habsburků. Mince měly v každé z těchto zemí svůj název, např. v Rakouském Nizozemí se mluví o liardech a v italských državách se krejcarům říkalo solda.

Jedním z nejznámějších mincovních nominálů je krejcar. Krejcar byla původně stříbrná mince, která nesla obraz orlice a dvojitého kříže, podle něhož dostala později název Kreutzer
a odtud pak český krejcar. Na našem území byl krejcar zaražen poprvé za panování Ferdinanda I. (1526-1564). Kromě krejcaru byly raženy i jeho násobky jako dvoukrejcar, desetikrejcar, třicetikrejcar a šedesátikrejcar. V počátku zavedení tolarové měny v roce 1573 krejcary na krátký čas zmizely. Znovu se objevily v oběhu až v roce 1619, kdy jej zavedli čeští stavové mincovní reformou. V období 1620-1623 za vlády Ferdinanda II., tedy v období dlouhé mince (mince s velkým obsahem nehodnotného kovu), se razily různé násobky krejcaru nízké jakosti. V tomto období se také poprvé objevují jeho díly a to půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Po vyhlášení státního bankrotu v roce 1623 zůstal v oběhu již jen tříkrejcar, krejcar, půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Císař Leopold I. (1657-1705) pak zavedl novinky v podobě násobků krejcaru a to šesti a patnáctikrejcar. Za vlády Marie Terezie byly raženy nominály od půlkrejcaru po třicetikrejcar a stříbrné krejcary byly nahrazeny roku 1760 při zmiňované mincovní reformě nominály měděnými spolu s měděnou grešlí.

Hojného počtu měděných mincí jsme se dočkali za vlády Františka II. (1792-1835), který mimo stříbrných razil také měděné mince a to od čtvrtkrejcaru po třicetikrejcar. Jeho syn, poslední český korunovaný král, Ferdinand V. (1835-1848), mezi jehož záliby patřila také numismatika, razil měděné mince v menším počtu než jeho otec.

V důsledku neúrody ve 40. letech 19. století vzrostly ceny potravin a byl jich velký nedostatek. Život rolníků a dělníků se výrazně zhoršil. S narůstající nespokojeností došlo v roce 1844 k prvním dělnickým nepokojům. Politická bouře byla na spadnutí, ale státní kancléřství nepodniklo žádné vstřícné reformy. Proto 13. března 1848 vypukla revoluce. Občané a studenti demonstrovali v centru Vídně a vyzvali císaře, aby povolil svobodu tisku a shromažďování. Lidé plenili obchody a stavěli barikády. Takto zhruba vypadala situace za revoluce v roce 1848. V této krušné době se dostává do oběhu měděný dvoukrejcar 1848, aby ulehčil ekonomické situaci.

Zastavme se ale u mincování panovníka Františka II., jehož měděné nominály se na trhu objevují jako jedny z nejčastějších z důvodu válečných událostí na počátku jeho vlády. V únoru 1809 se konference státníků za předsednictví císaře rozhodla Válčit s Napoleonem. Bojové akce začaly v dubnu povstáním tyrolských sedláků, kteří pod vedením majitele hostince Andrease Hofera vyhnali během krátké doby bavorské okupační jednotky ze země. Zajímavostí tohoto povstání z hlediska numismatiky je to, že Andreas Hofer si razil vlastní mince a to měděný jeden krejcar 1809 a stříbrný dvacetikrejcar stejného ročníku. Tyto ražby jsou ze sběratelského hlediska vzácné a to zvláště v pěkné zachovalosti.

Vraťme se však do Rakouska na válečné bojiště, kde byla císařova armáda rozmetána Napoleonem. Napoleon několikrát porazil rakouskou armádu v Horních Rakousích a pokračoval v tažení na Vídeň, která se po jediné noci ostřelování vzdala. V této době panoval nedostatek potravin, stoupaly ceny a lidé měli hlad. Uzavření míru zredukovalo Habsburskou říši na mocnost střední velikosti, která musela zaplatit ohromné válečné reparace, odstoupit na sto tisíc kilometrů svého území a zcela ztratila přístup k moři.

Po bojích s Francií byla rakouská pokladna zcela prázdná, státní dluh narostl do nezměrné výše. Papírové peníze ztrácely každým dnem na hodnotě. Ceny potravin dále stoupaly a mnohé rodiny si nemohly koupit každodenní chléb. Bylo potřeba naléhavě ozdravit státní finance. Císař proto nechal připravit finanční patent, který byl zveřejněn v roce 1811. Na jeho základě se bankocetle vyměňovaly za papírové peníze v poměru 5:1. Stát se tímto znehodnocením měny zbavil 80% svých dluhů. Toto finanční opatření označované jako státní bankrot roku 1811 mělo těžké dopady na úspory středních stavů i vysoké šlechty. V následujícím roce se začala razit měděná mince odlišného vzhledu od předchozí emise roku 1800. Jednalo se o nominály od čtvrtkrejcaru po tříkrejcar.

Jelikož nebylo možno razit plnohodnotné mince z drahých kovů, docházelo k vydávání obrovského množství mincí měděných a mincí stříbrných se zanedbatelným obsahem stříbra. Protože Františkovy mince razilo asi čtrnáct mincoven v mnohamilionových nákladech, přinášejí tyto ražby i přes vysoký stupeň technologické výroby mnoho variant v obraze a množství chyboražeb. Nicméně série nominálů, zejména těch pro dědičné země, nám ukazují, že i jednoduchost mincovního obrazu bez zbytečně složitých námětů je líbivá. Mezi vzácnější měděné mince pak patří například tlustý tříkrejcar 1799 (tlustý proto, že jeho tloušťka je 3mm, narozdíl od tříkrejcaru z roku 1800, který je o polovinu užší). Další zajímavostí tohoto panovníka je mince 1 Sol 1895 litá ze zvonoviny a vyráběná ve válečných podmínkách pro obležené město Lucemburk. I přes krajně nepříznivé podmínky pro výrobu mincí si tento odlitek z roztavených zvonů zachoval uznání i dnešní doby díky svému výtvarnému pojetí.

Pokud se vrátíme k mincím raženým pro dědičné země a to zejména k patnácti
a třicetikrejcaru, zjistíme, že se svou velikostí přibližují spíše tolaru. Proto se nemůžeme divit, že se těmto mincím tehdy říkalo ševcovský tolar. Nešlo však o mince ševcovského cechu, ale pouze o posměšné přirovnání. Najdeme na nich také několik odchylek či chyboražeb, jakou je například záměna číslic letopočtu - namísto roku 1807 je vyraženo 1087. Další variantou je pak obrácené C ve slově ERBLAENDISCH.

Nakonec posledním panovníkem, který razil krejcary na našem území a to jak stříbrné tak měděné, byl František Josef I. (1848-1916). V prvních letech vlády tohoto panovníka se pokračovalo v ražbě mincí jeho strýce a předchůdce Ferdinanda V. Dále se čtvrtkrejcary, půlkrejcary a krejcary se razily ještě s pozdějším letopočtem a to 1816. František Josef I. byl poprvé zpodobněn na minci s letopočtem 1852, což byl dvacetikrejcar ražený v pražské a vídeňské mincovně.

V roce 1857 nařídil císař zavedení tzv. rakouské měny. Rakouská měna představovala 1 zlatý, který se dělil na 100 krejcarů. Tato měna platila až do roku 1892, kdy byla nahrazena měnou korunovou, která se dělila na sto haléřů. Po rozpadu Rakouska Uherska převzalo po roce 1918 tento korunový a haléřový systém i Československo. Ražba Františkových mincí probíhala v mnoha mincovnách, které se postupně uzavíraly. Pro příklad uveďme mincovny Karlsburg, Nagybánya a Praha, jež byla uzavřena 19.3.1856. Další dvě mincovny - Miláno a Benátky - byly ztraceny při válečných událostech. Františkovy tedy zůstaly jen dvě hlavní mincovny - Vídeň a Kremnica. Z výše uvedených událostí je zřejmé, že ražby z jiných mincoven než těchto dvou hlavních jsou vzácnější.

Drobné měděné mince půlkrejcary, které byly označovány jako 5/10 krejcaru, a dále jeden krejcar také drobnějšího vzhledu s váhou pouhé tři gramy a o průměru 19 milimetrů byly raženy od roku 1858. V roce 1860 k nim přibyl nezvykle velký čtyřkrejcar. Uherská varianta této mince nesla vyobrazení andělů s uherským znakem a byla proto lidově nazývána "čtyrák s andělíčky" a sloužila jako talisman. Zajímavostí je, že i těmto čtyřkrejcarům se říkalo ševcovské tolary stejně jako velkým měděným mincím Františka II., o kterých jsme se již zmiňovali. Poslední čistě měděnou krejcarovou mincí raženou za Habsburské vláday byl jeden krejcar ročníku 1892 a pak následovala již jen éra korun a haléřů.

Je to neuvěřitelné, ale ani měděným mincím se nevyhnulo padělání a to i přes fakt, že měď byla považována za nehodnotný kov, jak jsme již uvedli. V Rusku v 17. století se stalo padělání měděných mincí skutečnou pohromou. Objevilo se jich tehdy ohromné množství a za carevny Anny Ivanovny mělo být v oběhu dokonce stejné množství peněz falešných jako těch pravých. V průběhu 17. století bylo za padělání popraveno okolo sedmi tisíc penězokazů a dalšímu půldruhému tisíci byly useknuty ruce.

Měděné mince budou vždy mít nezastupitelné místo ve sbírkách českých numismatiků. Přesto, že byly drobné mince v minulosti vnímány jako téměř bezcenné, v dnešní době jsou za ně sběratelé ochotni zaplatit i tisíce korun. Tuto skutečnost můžeme přičíst stoupajícímu zájmu o numismatickou vědu. Nebo i tomu, že sbíráním mincí lze získat nejen zajímavého koníčka, ale také pocit vlastnictví něčeho vzácného, jelikož krásných měděných mincí je čím dál méně.
Robert Kurucz, Mince & Bankovky 1/2010
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1067)
Zobrazit starší komentáře

1001 KennethStill KennethStill | E-mail | Web | 26. října 2018 v 22:13 | Reagovat

this <a href=https://free-game-downloads.net/>free game downloads</a>

1002 BobcatAutor BobcatAutor | E-mail | Web | 26. října 2018 v 22:37 | Reagovat

http://motorradfreunde-muenchweilerev.de/Forum/member.php?action=profile&uid=229452

Компания имеет самую обширную дистрибьюторскую сеть компактного оборудования в мире.

Интересное выражение встретил:)
Для того чтобы быть другом, не обязательно быть собакой…

1003 joyhv1 joyhv1 | E-mail | Web | 30. října 2018 v 8:35 | Reagovat

Rejuvenated snare work:
http://blanche.projects.telrock.org

1004 OQCalvin OQCalvin | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 22:43 | Reagovat

<a href=http://ordercialisjlp.com>http://ordercialisjlp.com</a> fleeloavorne

1005 MichealDer MichealDer | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 2:29 | Reagovat

kamagra oral jelly kaufen wien
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra in usa kaufen
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra oral jelly amazon nederland tx

1006 IIRobert IIRobert | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 10:22 | Reagovat

<a href=http://medxr.com>http://medxr.com</a> fleeloavorne

1007 DavidSloms DavidSloms | E-mail | Web | 7. listopadu 2018 v 22:49 | Reagovat

переводчик в шэньчжэне

<a href=http://www.viktorinna.com/>гуанчжоу переводчик китайского гуанчжоу</a>

1008 Robertmep Robertmep | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 12:18 | Reagovat

Общество Bobcat возглавляет отрасль по проектированию, производству, маркетингу и дистрибуции компактного оборудования для строительства, озеленения, сельского хозяйства, обслуживания территорий, коммунального хозяйства, промышленности и горнодобывающей промышленности.

Компания имеет самую обширную дистрибьюторскую козни компактного оборудования в мире.

Около 1000 независимых дилеров поддерживают каждую клочок оборудования, обслуживая тысячи местных продаж, услуг, запасных частей и специалистов сообразно аренде. Продавцы известны своей преданностью предоставлению отличного обслуживания клиентов для обеспечения долгой и надежной работы оборудования.

Сколько же касается самой идеи создания машины, снабженной большим числом функций, и около этом кроме и компактной, то она зародилась в 1958 году в одной из американских транспортных компаний. Первоначально такого класса технику было решено пользоваться с целью доведения перед механизации всевозможных грузовых (погрузка и разгрузка) процессов сельского хозяйства. Однако, прошло только четыре возраст, и мнение не простой воплотилась в долголетие, но и гораздо эволюционировала в вопросах практического применения техники.

С тех самых пор машины Bobcat принято считать самыми универсальными видами погрузчиков. Что же касается названия, то Bobcat в переводе означает рысь. Титул весьма хорошо отразилось на рекламной компании тех времен. Слоганы пестрили такими словами, вдруг здоровый, дипломатический, быстрый. Только, дозволительно откровенный установлять, что эти эпитеты по сей число наиболее метко характеризуют эти машины, ведь техника и в наши дни оправдывает свое название.

В этом году компания Bobcat отмечает 60-летие!
Преимущества Bobcat
Достоинства техники умело подчеркивают современные технические процессы, связанные с внедрением современных строительных материалов и всевозможных конструкций. Какими бы ни были уникальными новые сооружения alias же требования к инструментам крепления, навесному оборудованию либо же дистанционному управлению машиной - издревле остается вне конкуренции. Конец компании дозволительно озвучить приблизительно так: мы хотим, дабы ваш работа стал максимально комфортным, мы хотим его сделать как позволительно более прибыльным и максимально эффективным.

Спектр распространения продукции этой компании охватывает практически полностью поднебесная более 80-и стран сделали свой выбор в пользу этой техники. Мы не стали исключение и можем откровенный предложить нашим клиентам высокого качества технику сообразно доступной цене и доставку в кратчайшие сроки.
https://molleruphamrick99blogs.webnode.com/l/navesnoe-oborudovanie-bobcat-universalnost-i-vygoda/
http://game-offline.com/forum/profile.php?section=personality&id=647378
http://appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=1115181
https://s.id/
https://funsilo.date/wiki/--Bobcat

1009 eduardozr18 eduardozr18 | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 19:47 | Reagovat

Just started untrodden conjure up:
http://erica.w.telrock.org

1010 Victorplaup Victorplaup | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 0:36 | Reagovat

PTHC

Siberian Mouse

Majuscule CP Shortclip 2018

Valya Mount HMM Series Laura Column Falko Ballad

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

vvv.unoforum.pro/?0-0

1011 kushon kushon | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 7:27 | Reagovat

Welcome to my blog ! I’m Kush.
Even though I jokingly credit my mother  for my writing talent, I know that it is a  talent  I have fostered from childhood. Though my mother  is a writer, I also started out young.
I’ve always had a way with words, according to my favorite  educator. I was always so excited in  English when we had to do a research  assignment .
Now, I help current students  achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to  communities  because I understand the troubles they must overcome to graduate.

Kush –  Professional Writer – <http>//semaacademy.com/]Semaacademy Team

1012 camillag camillag | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 21:13 | Reagovat

Thanks for visiting,
I’m Camilla Gale.
If you’ve ever been too busy  and couldn’t finish a  research paper , then you’ve come to the right place. I work with  students in all areas of the writing steps . I can also write the  assignment from start to finish.
My career as an academic  writer started  during high school. After learning that I was very  skilled  in the field of academic writing, I decided to take it up as a career .

Skilled  Academic Writer- Camilla- <a href=http://www.precisexample.com/>Precisexample</a> Corps

1013 Brucehoine Brucehoine | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 2:34 | Reagovat

go to this site https://cnet.pptdownload.org/sql-latest-version.html

1014 Donaldlow Donaldlow | E-mail | Web | 20. listopadu 2018 v 15:36 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/>http://txdjw.us/what-is-aciphex-prescribed-for/</a> fleeloavorne

1015 KennethWarly KennethWarly | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 3:45 | Reagovat

<a href=http://bokepku.us/order-cheap-alprazolam-online/>Order Cheap Alprazolam Online</a> fleeloavorne

1016 Josephted Josephted | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 9:28 | Reagovat

<a href=http://ssaa.info/are-you-abusing-adipex/>Are You Abusing Adipex?</a> fleeloavorne

1017 Kevinteerm Kevinteerm | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 14:03 | Reagovat

<a href=http://tsxk.info/can-dogs-safely-take-adderall/>Can Dogs Safely Take Adderall?</a> fleeloavorne

1018 Michaelknipt Michaelknipt | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 19:30 | Reagovat

<a href=http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/>http://vctqs.us/any-difference-in-valium-and-valium-cr/</a> fleeloavorne

1019 Richardabilk Richardabilk | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 23:58 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> fleeloavorne

1020 AndrewsoW AndrewsoW | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 1:21 | Reagovat

<a href=http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/>http://wtczo.us/i-order-fioricet-online/</a> fleeloavorne

1021 Justinurilm Justinurilm | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 2:41 | Reagovat

<a href=http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/>http://wnqqb.us/what-does-xanax-addiction-involve/</a> fleeloavorne

1022 Peteragots Peteragots | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 5:10 | Reagovat

<a href=http://tlydp.us/anyone-taking-zolpidem-for-insomnia/>http://tlydp.us/anyone-taking-zolpidem-for-insomnia/</a> fleeloavorne

1023 Michaelvem Michaelvem | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 12:33 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/>http://skbsb.us/how-long-does-alprazolam-stay-in-your-system/</a> fleeloavorne

1024 MichealBok MichealBok | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 16:57 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/whats-your-ambien-dosage/>http://tddbc.us/whats-your-ambien-dosage/</a> fleeloavorne

1025 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 5:22 | Reagovat

<a href=http://medicx.us/ativan-adult-dosing/>http://medicx.us/ativan-adult-dosing/</a> fleeloavorne

1026 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 10:03 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/daily-dosage-of-alprazolam/>http://skbsb.us/daily-dosage-of-alprazolam/</a> fleeloavorne

1027 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 11:49 | Reagovat

<a href=http://brony.us/what-drug-class-is-ambien/>http://brony.us/what-drug-class-is-ambien/</a> fleeloavorne

1028 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 16:52 | Reagovat

<a href=http://xx17.info/ready-to-leave-klonopin-addiction-behind/>http://xx17.info/ready-to-leave-klonopin-addiction-behind/</a> fleeloavorne

1029 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 20:44 | Reagovat

<a href=http://oopqd.us/how-does-a-soma-pill-work/>http://oopqd.us/how-does-a-soma-pill-work/</a> fleeloavorne

1030 Ronaldlob Ronaldlob | E-mail | Web | 24. listopadu 2018 v 22:58 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> fleeloavorne

1031 rubiewh rubiewh | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 11:44 | Reagovat

Welcome to my blog ! I’m Rubie.
Even though I jokingly credit my  grandmother  for my writing talent, I know that it is a ability I have fostered from childhood. Though my  aunt is a writer, I also started out young.
I’ve always had a way with words, according to my favorite  professor . I was always so excited in science  when we had to do a research paper .
Now, I help current students  achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to  communities  because I understand the troubles they must overcome to graduate.

Rubie Whitehead – Academic Writer  – <a href=http://capitalcollege.us/>Capitalcollege</a> Team

1032 marissayb60 marissayb60 | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 4:34 | Reagovat

My new hot project|enjoy new website
http://porn.ballet.allproblog.com/?ellen

free amateur streaming milf porn porn amp tbag porn yes japan tv porn school goth porn

1033 Kennethdot Kennethdot | E-mail | Web | 3. prosince 2018 v 13:24 | Reagovat

фронтальный погрузчик с челюстным ковшом

<a href=https://td-l-market.ru/shop/product/navesnoy-pogruzchik-na-samokhodnoye-shassi-vtz-16ssh-vtz-30ssh-vtz-50ssh>Кун на ВТЗ-30СШ по низким ценам</a>

1034 jackall jackall | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 7:55 | Reagovat

Hello guys, I am Jack an expert in report writing.

I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for decades now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My interest has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing books and have helped people from countries like Canada.
I work with a service provider whose mission is to provide quality writing and make people happy. In fact, many students come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Jack Allison - <http>//www.asaformat.com/]Asaformat Confederation

1035 Davutip Davutip | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 9:42 | Reagovat

casino el paso zoning codes casino hiring in philippines  http://you-can-win-or-winning.blogspot.com/ star city casino sydney darling harbour

1036 ArchieEmbok ArchieEmbok | E-mail | 6. prosince 2018 v 4:54 | Reagovat

<a href=http://online-soft.net/user/groundarkposta1974/>byebyepretty.com</a>

1037 RobertEdifs RobertEdifs | E-mail | Web | 6. prosince 2018 v 6:05 | Reagovat

<a href=http://brainsurgeonsdiet.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=265566>bestwebcam</a>

1038 carterlob carterlob | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 2:28 | Reagovat

<a href=http://duplos.eu/>http://duplos.eu/</a> fleeloavorne

1039 herminiagn3 herminiagn3 | E-mail | Web | 8. prosince 2018 v 17:37 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated collections
http://busty.lesbians.allproblog.com/?amina

mike privat gay porn porn sex in public free gaming girls porn flash free gaem porn sex free public humiliation porn video

1040 svyatopolklob svyatopolklob | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 2:44 | Reagovat

<a href=http://shjto.us>http://shjto.us</a> fleeloavorne

1041 janelob janelob | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 13:14 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/>http://trcwl.us/</a> fleeloavorne

1042 snezhanalob snezhanalob | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 19:31 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/>http://svobn.us/</a> fleeloavorne

1043 Davutip Davutip | E-mail | Web | 10. prosince 2018 v 21:25 | Reagovat

make money on roulette machine casino south sudan education problems <a href=http://learn-how-to-play-this.blogspot.com/2018/12/you-can-improve-your-play-away.html>here</a> pittsburgh casino las vegas strip map oldest

1044 ruslob ruslob | E-mail | Web | 12. prosince 2018 v 18:19 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us>http://tddbc.us</a> fleeloavorne

1045 AlexDnCib AlexDnCib | E-mail | 13. prosince 2018 v 20:17 | Reagovat

Бывает
Интересно
Как
постоянно говорит
мой любимый адвокат
Дмитрук
Денис Валерьевич
:
все пройдет, пройдет и это
. Все будет хорошо!

1046 josephinelob josephinelob | E-mail | Web | 13. prosince 2018 v 22:35 | Reagovat

<a href=http://drogeries.eu>http://drogeries.eu</a> fleeloavorne

1047 kylelob kylelob | E-mail | Web | 14. prosince 2018 v 17:13 | Reagovat

<a href=http://azfss.us>http://azfss.us</a> fleeloavorne

1048 haroldlob haroldlob | E-mail | Web | 14. prosince 2018 v 23:24 | Reagovat

<a href=http://yqcyj.us>http://yqcyj.us</a> fleeloavorne

1049 predslavalob predslavalob | E-mail | Web | 15. prosince 2018 v 1:47 | Reagovat

<a href=http://tmirb.us>http://tmirb.us</a> fleeloavorne

1050 julianlob julianlob | E-mail | Web | 15. prosince 2018 v 8:28 | Reagovat

<a href=http://pfege.us/>http://pfege.us/</a> fleeloavorne

1051 vlaslob vlaslob | E-mail | Web | 15. prosince 2018 v 17:46 | Reagovat

<a href=http://rsaqe.us>http://rsaqe.us</a> fleeloavorne

1052 albertlob albertlob | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 9:51 | Reagovat

<a href=http://ygbcc.us>http://ygbcc.us</a> fleeloavorne

1053 faithlob faithlob | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 15:39 | Reagovat

<a href=http://rgmdl.us>http://rgmdl.us</a> fleeloavorne

1054 mauriceai11 mauriceai11 | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 20:18 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://dutch.porn.xblognetwork.com/?melany

download porn xxx free full length young teen porn european tween porn caning video porn sample porn clarie dames

1055 ClementSpope ClementSpope | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 22:12 | Reagovat

Porn photo of my ex here => https://vk.cc/8OGwS5

1056 ArthurLox ArthurLox | E-mail | Web | 17. prosince 2018 v 3:04 | Reagovat

<a href=https://obnallpro.cc/showthread.php?t=531>продажа фирс с расчетным счетом</a> - купить фирму с рс, примем ндс.

1057 JeramySpump JeramySpump | E-mail | Web | 21. prosince 2018 v 3:46 | Reagovat

kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
kamagra online
kamagra oral jelly 100mg price in pakistan
kamagra reviews uk

1058 Curtisasype Curtisasype | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 4:33 | Reagovat

kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal
kamagra oral jelly side effects
kamagra 100 sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
reviews kamagra gold

1059 joanwf2 joanwf2 | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 9:35 | Reagovat

Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
http://anal.porn.xblognetwork.com/?brianna

skwirt porn jackie chan adventures porn pics free porn bag over face fucked porn by women for women sex porn erotic free videos

1060 kamagra uk kamagra uk | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 14:21 | Reagovat

kamagra shop deutschland erfahrungen
buy kamagra uk review
kamagra gel directions
kamagra 100mg tablets

1061 kamagra 100mg kamagra 100mg | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 17:59 | Reagovat

kamagra usa next day shipping
cheap kamagra uk reviews
kamagra oral jelly 100mg
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis

1062 SergioDem SergioDem | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 16:22 | Reagovat

kamagra 100 chewable polo
kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana
kamagra us website
how to use kamagra 100mg tablets

1063 bentleyw bentleyw | E-mail | Web | 28. prosince 2018 v 13:05 | Reagovat

I’m an academic writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several companies whose goal is to help people solve writing problems.
I love traveling and have visited several countries in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their writing problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a professional.

Professional Writer – Bentley - [http://www.mscn.org/]Mscn.org[/url] Band

1064 rosalynxs11 rosalynxs11 | E-mail | Web | 7. ledna 2019 v 5:22 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://teenage.porn.relayblog.com/?anahi

free hardcore streaming porn japanese okaasan porn videos streaming cars wash porn ancilla tilia porn torrent xxx black porn free downloads

1065 lindaxv60 lindaxv60 | E-mail | Web | 10. ledna 2019 v 16:17 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://videoporn.relayblog.com/?yasmin

is he there porn porn stars medical rpoblems classic porn gang bangs porn movies xxx free porn video upload sites

1066 SpencerKib SpencerKib | E-mail | Web | Pondělí v 0:23 | Reagovat

The matchless answer ;)

#SSSSSORRRRY##ME#PLS###

1067 julianhj18 julianhj18 | E-mail | Web | Středa v 18:35 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://porn.aunts.hotblognetwork.com/?marina

squirt porn free compilations vids babysitter pass porn teens piss drinking porn pictures why do guys like anime porn naughty america porn movie tube

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama