Článek o krejcarech pro časopis Mince & Bankovky

19. února 2010 v 7:59 | Robbie

Krása měděné mince

Numismatika zažila v posledních letech výraznou expanzi a stále častější zájem laické veřejnosti a také zaznamenala zvýšený počet zájemců především o nádherně zachovalé měděné mince. Trendem poslední doby se tak stává vyhledávání jen těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších kusů, byť se nejedná o vzácnou ražbu. Jedná se o drobné nominály běžné v oběhu - s velkou cirkulací - proto je perfektní zachovalost vzácná. A jelikož je na numismatickém trhu perfektně zachovalých měděných ražeb nedostatek, kvalitní mince výrazně ční nad méně zachovalou vzácnější mincí. Nutno podotknout, že tato poptávka také viditelně zvýšila jejich cenu na trhu, což do jisté míry zaznamenaly i naše současné numismatické katalogy.

Měď (latinsky Cuprum), od jejíhož názvu je odvozena chemická zkratka Cu, je po stříbru nejznámějším mincovním kovem používaným ke zhotovování mincí a medailí. Jedná se o měkký, lesklý a načervenalý kov, který taje při teplotě 1084°C. To, čeho si však sběratelé na měděných mincích váží nejvíce, je souvislá vrstva oxidu měďného, která pozvolna běžným působením ovzduší pokrývá povrch mince - nazývá se patina. Patina má různé odstíny od tmavočervené přes čokoládovou po hnědozelenou a její barva, intenzita a složení je závislá na stáří mince a také na podmínkách, za nichž vznikala. Tedy krásná a ušlechtilá patina, která vznikala stovky let za příznivých podmínek a souvisle pokrývá celý povrch mince svým nádherným zbarvením hnědých odstínů je současně jak důkazem jedinečnosti a krásy měděné mince, tak i následně zvyšuje její sběratelskou hodnotu.Nejstarší měděné mince se razily a odlévaly již ve starověku a to v 5. - 4. století před naším letopočtem, později to bylo především stříbro, které ovládlo numismatiku. První měděné ražby objevující se na našem území byly nouzové měděné groše a drobné peníze, které se razily v husitských centrech Praha a Tábor. Tyto peníze se nerazily z mědi záměrně, nýbrž z důvodu Husitských válek a nedostatku drahých kovů. Proto se místo ze stříbra jak bylo obvyklé, vyráběly z pánví, kotlů, svícnů a jiných měděných nádob. Přímé měděné peníze jsou pak početní žetony ražené od dob Ferdinanda I. (1526 - 1564). Dále se měď od středověku přidávala do mincí z hodnotného kovu. Přidání mědi do stříbra či zlata způsobilo, že výsledná slitina měla z technologického hlediska větší odolnost proti otěru a mechanickému poškození. Podíl mědi v mincích určovaly mincovní řády vydávané panovníkem, které se v průběhu dějin nejen nedodržovaly, ale navíc se postupem času vlivem zvyšování dluhů a finančních nároků vladařů ochuzovala i čistota hodnotného kovu a více peněz z ražby šlo do kapsy přímo panovníkovi. Historie nám pak dokázala, že se ochuzování mincí nevyhnulo téměř žádnému mincovnímu období a to od denárového období, přes ražby Pražských grošů až po krejcarovou měnu. Ale to už brousíme do jiné kapitoly numismatiky. Nicméně na uvedených příkladech vidíme, že měď byla od počátku mincovnictví vnímána většinou jako nehodnotný produkt vhodný k ředění podílu ušlechtilého kovu v minci a v neposlední řadě také ke zhotovování padělků. Co tedy v 18. století změnilo názor na tento kov a způsobilo, že měděná mince byla vnímána jako užitečná? Pojďme se podívat na nejznámější měděné ražby, které svou krásou a neotřelým provedením hrdě zdobí naše sbírky.

Vše začalo před několika staletími, přesněji v roce 1759, za vlády pokrokové panovnice Marie Terezie, která nechala zarazit první a zároveň jednu z nejznámějších mincí, která vzešla v peněžní platnost o rok později v roce 1760 v důsledku měnové reformy - měděnou Grešli.
Tímto krokem provedla do té doby nevídanou věc. Od počátku mincovnictví se totiž hodnota mince odvíjela od podílu ušlechtilého kovu v minci a najednou byla hodnota na minci pouze zobrazena. Takto vznikly na našem území kreditní peníze (Credere z lat. slova "věřit"), tedy peníze, u nichž je hodnota kovu nižší, než je na ní vyraženo. Jsou to tedy peníze, které používáme i dnes a to nejen ty, které nám cinkají v peněžence, ale také naše bankovky. Z hlediska ekonomického významu tento krok nesmírně ulehčil situaci Rakouské monarchii z hlediska možnosti ražení velkého počtu mincí díky náhozným mincovacím strojům, a zároveň jí dal šanci k nízkonákladové výrobě mincí, které by byly velké, krásné a nebylo je snadné padělat, či napodobit. Z praktického významu díky této velmi promyšlené reformě vznikaly mince naprosto nové a jedinečné, které i prostým lidem nesly jisté výhody, jakými bylo velmi snadné rozeznávání mincovního nominálu, což nebylo tak jednoduché u drobounkých mincí stříbrných. Vraťme se ale ke zmiňované Grešli. Jak vlastně název vznikl? Rozpomeňme například na názvy jako pražský groš, malý groš, grošík a Gröschl. Pokud bychom se podívali na hodnotu kovu, kterou měděný kotouček obsahuje, pak by byl naprosto bezcenný. A proto dnes známe přísloví "nestojí to za zlámanou grešli". Grešle byla naposledy ražena v roce 1782 a je poslední mincí, na níž jsou vyraženy znaky všech tří zemí Koruny České. Po ní se razily mince již jenom rakouské či uherské. Od doby Marie Terezie se měděné mince razily nejen v předním Rakousku, ale také v Sedmihradsku, Rakouském Nizozemí a italských državách. Tyto země patřily pod správu Habsburků. Mince měly v každé z těchto zemí svůj název, např. v Rakouském Nizozemí se mluví o liardech a v italských državách se krejcarům říkalo solda.

Jedním z nejznámějších mincovních nominálů je krejcar. Krejcar byla původně stříbrná mince, která nesla obraz orlice a dvojitého kříže, podle něhož dostala později název Kreutzer
a odtud pak český krejcar. Na našem území byl krejcar zaražen poprvé za panování Ferdinanda I. (1526-1564). Kromě krejcaru byly raženy i jeho násobky jako dvoukrejcar, desetikrejcar, třicetikrejcar a šedesátikrejcar. V počátku zavedení tolarové měny v roce 1573 krejcary na krátký čas zmizely. Znovu se objevily v oběhu až v roce 1619, kdy jej zavedli čeští stavové mincovní reformou. V období 1620-1623 za vlády Ferdinanda II., tedy v období dlouhé mince (mince s velkým obsahem nehodnotného kovu), se razily různé násobky krejcaru nízké jakosti. V tomto období se také poprvé objevují jeho díly a to půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Po vyhlášení státního bankrotu v roce 1623 zůstal v oběhu již jen tříkrejcar, krejcar, půlkrejcar a čtvrtkrejcar. Císař Leopold I. (1657-1705) pak zavedl novinky v podobě násobků krejcaru a to šesti a patnáctikrejcar. Za vlády Marie Terezie byly raženy nominály od půlkrejcaru po třicetikrejcar a stříbrné krejcary byly nahrazeny roku 1760 při zmiňované mincovní reformě nominály měděnými spolu s měděnou grešlí.

Hojného počtu měděných mincí jsme se dočkali za vlády Františka II. (1792-1835), který mimo stříbrných razil také měděné mince a to od čtvrtkrejcaru po třicetikrejcar. Jeho syn, poslední český korunovaný král, Ferdinand V. (1835-1848), mezi jehož záliby patřila také numismatika, razil měděné mince v menším počtu než jeho otec.

V důsledku neúrody ve 40. letech 19. století vzrostly ceny potravin a byl jich velký nedostatek. Život rolníků a dělníků se výrazně zhoršil. S narůstající nespokojeností došlo v roce 1844 k prvním dělnickým nepokojům. Politická bouře byla na spadnutí, ale státní kancléřství nepodniklo žádné vstřícné reformy. Proto 13. března 1848 vypukla revoluce. Občané a studenti demonstrovali v centru Vídně a vyzvali císaře, aby povolil svobodu tisku a shromažďování. Lidé plenili obchody a stavěli barikády. Takto zhruba vypadala situace za revoluce v roce 1848. V této krušné době se dostává do oběhu měděný dvoukrejcar 1848, aby ulehčil ekonomické situaci.

Zastavme se ale u mincování panovníka Františka II., jehož měděné nominály se na trhu objevují jako jedny z nejčastějších z důvodu válečných událostí na počátku jeho vlády. V únoru 1809 se konference státníků za předsednictví císaře rozhodla Válčit s Napoleonem. Bojové akce začaly v dubnu povstáním tyrolských sedláků, kteří pod vedením majitele hostince Andrease Hofera vyhnali během krátké doby bavorské okupační jednotky ze země. Zajímavostí tohoto povstání z hlediska numismatiky je to, že Andreas Hofer si razil vlastní mince a to měděný jeden krejcar 1809 a stříbrný dvacetikrejcar stejného ročníku. Tyto ražby jsou ze sběratelského hlediska vzácné a to zvláště v pěkné zachovalosti.

Vraťme se však do Rakouska na válečné bojiště, kde byla císařova armáda rozmetána Napoleonem. Napoleon několikrát porazil rakouskou armádu v Horních Rakousích a pokračoval v tažení na Vídeň, která se po jediné noci ostřelování vzdala. V této době panoval nedostatek potravin, stoupaly ceny a lidé měli hlad. Uzavření míru zredukovalo Habsburskou říši na mocnost střední velikosti, která musela zaplatit ohromné válečné reparace, odstoupit na sto tisíc kilometrů svého území a zcela ztratila přístup k moři.

Po bojích s Francií byla rakouská pokladna zcela prázdná, státní dluh narostl do nezměrné výše. Papírové peníze ztrácely každým dnem na hodnotě. Ceny potravin dále stoupaly a mnohé rodiny si nemohly koupit každodenní chléb. Bylo potřeba naléhavě ozdravit státní finance. Císař proto nechal připravit finanční patent, který byl zveřejněn v roce 1811. Na jeho základě se bankocetle vyměňovaly za papírové peníze v poměru 5:1. Stát se tímto znehodnocením měny zbavil 80% svých dluhů. Toto finanční opatření označované jako státní bankrot roku 1811 mělo těžké dopady na úspory středních stavů i vysoké šlechty. V následujícím roce se začala razit měděná mince odlišného vzhledu od předchozí emise roku 1800. Jednalo se o nominály od čtvrtkrejcaru po tříkrejcar.

Jelikož nebylo možno razit plnohodnotné mince z drahých kovů, docházelo k vydávání obrovského množství mincí měděných a mincí stříbrných se zanedbatelným obsahem stříbra. Protože Františkovy mince razilo asi čtrnáct mincoven v mnohamilionových nákladech, přinášejí tyto ražby i přes vysoký stupeň technologické výroby mnoho variant v obraze a množství chyboražeb. Nicméně série nominálů, zejména těch pro dědičné země, nám ukazují, že i jednoduchost mincovního obrazu bez zbytečně složitých námětů je líbivá. Mezi vzácnější měděné mince pak patří například tlustý tříkrejcar 1799 (tlustý proto, že jeho tloušťka je 3mm, narozdíl od tříkrejcaru z roku 1800, který je o polovinu užší). Další zajímavostí tohoto panovníka je mince 1 Sol 1895 litá ze zvonoviny a vyráběná ve válečných podmínkách pro obležené město Lucemburk. I přes krajně nepříznivé podmínky pro výrobu mincí si tento odlitek z roztavených zvonů zachoval uznání i dnešní doby díky svému výtvarnému pojetí.

Pokud se vrátíme k mincím raženým pro dědičné země a to zejména k patnácti
a třicetikrejcaru, zjistíme, že se svou velikostí přibližují spíše tolaru. Proto se nemůžeme divit, že se těmto mincím tehdy říkalo ševcovský tolar. Nešlo však o mince ševcovského cechu, ale pouze o posměšné přirovnání. Najdeme na nich také několik odchylek či chyboražeb, jakou je například záměna číslic letopočtu - namísto roku 1807 je vyraženo 1087. Další variantou je pak obrácené C ve slově ERBLAENDISCH.

Nakonec posledním panovníkem, který razil krejcary na našem území a to jak stříbrné tak měděné, byl František Josef I. (1848-1916). V prvních letech vlády tohoto panovníka se pokračovalo v ražbě mincí jeho strýce a předchůdce Ferdinanda V. Dále se čtvrtkrejcary, půlkrejcary a krejcary se razily ještě s pozdějším letopočtem a to 1816. František Josef I. byl poprvé zpodobněn na minci s letopočtem 1852, což byl dvacetikrejcar ražený v pražské a vídeňské mincovně.

V roce 1857 nařídil císař zavedení tzv. rakouské měny. Rakouská měna představovala 1 zlatý, který se dělil na 100 krejcarů. Tato měna platila až do roku 1892, kdy byla nahrazena měnou korunovou, která se dělila na sto haléřů. Po rozpadu Rakouska Uherska převzalo po roce 1918 tento korunový a haléřový systém i Československo. Ražba Františkových mincí probíhala v mnoha mincovnách, které se postupně uzavíraly. Pro příklad uveďme mincovny Karlsburg, Nagybánya a Praha, jež byla uzavřena 19.3.1856. Další dvě mincovny - Miláno a Benátky - byly ztraceny při válečných událostech. Františkovy tedy zůstaly jen dvě hlavní mincovny - Vídeň a Kremnica. Z výše uvedených událostí je zřejmé, že ražby z jiných mincoven než těchto dvou hlavních jsou vzácnější.

Drobné měděné mince půlkrejcary, které byly označovány jako 5/10 krejcaru, a dále jeden krejcar také drobnějšího vzhledu s váhou pouhé tři gramy a o průměru 19 milimetrů byly raženy od roku 1858. V roce 1860 k nim přibyl nezvykle velký čtyřkrejcar. Uherská varianta této mince nesla vyobrazení andělů s uherským znakem a byla proto lidově nazývána "čtyrák s andělíčky" a sloužila jako talisman. Zajímavostí je, že i těmto čtyřkrejcarům se říkalo ševcovské tolary stejně jako velkým měděným mincím Františka II., o kterých jsme se již zmiňovali. Poslední čistě měděnou krejcarovou mincí raženou za Habsburské vláday byl jeden krejcar ročníku 1892 a pak následovala již jen éra korun a haléřů.

Je to neuvěřitelné, ale ani měděným mincím se nevyhnulo padělání a to i přes fakt, že měď byla považována za nehodnotný kov, jak jsme již uvedli. V Rusku v 17. století se stalo padělání měděných mincí skutečnou pohromou. Objevilo se jich tehdy ohromné množství a za carevny Anny Ivanovny mělo být v oběhu dokonce stejné množství peněz falešných jako těch pravých. V průběhu 17. století bylo za padělání popraveno okolo sedmi tisíc penězokazů a dalšímu půldruhému tisíci byly useknuty ruce.

Měděné mince budou vždy mít nezastupitelné místo ve sbírkách českých numismatiků. Přesto, že byly drobné mince v minulosti vnímány jako téměř bezcenné, v dnešní době jsou za ně sběratelé ochotni zaplatit i tisíce korun. Tuto skutečnost můžeme přičíst stoupajícímu zájmu o numismatickou vědu. Nebo i tomu, že sbíráním mincí lze získat nejen zajímavého koníčka, ale také pocit vlastnictví něčeho vzácného, jelikož krásných měděných mincí je čím dál méně.
Robert Kurucz, Mince & Bankovky 1/2010
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (534)
Zobrazit starší komentáře

501 mistyya69 mistyya69 | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 6:18 | Reagovat

Hi supplementary website
http://premium.dating.pornpost.in/?profile.elaina
  dating pone online dating gay download dating sites fast dating app local gay

502 Gevunjumb Gevunjumb | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 4:27 | Reagovat

buy cialis online
<a href="http://jrucialis.com/">cialis dosage</a>
cialis daily price
<a href=http://jrucialis.com/>cialis price</a> ’

503 Jamesquelf Jamesquelf | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 18:12 | Reagovat

blooming resource PrivateSearsh[/url]

504 Gbvunjumb Gbvunjumb | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 19:22 | Reagovat

is generic cialis safe
<a href="http://veucialis.com/">cheapest cialis</a>
cheapest brand cialis
<a href=http://veucialis.com/>cheap cialis online</a> ’

505 bobbieqw60 bobbieqw60 | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 1:02 | Reagovat

My modish website:
http://francis.web.telrock.net

506 VecAffica VecAffica | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 14:29 | Reagovat

usa payday loan store
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">same day payday loans</a>
100 guaranteed payday loans
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>payday loan</a>

507 vanyaspush vanyaspush | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 8:07 | Reagovat

удалить страницу в инстаграм с айфона: https://texnoera.com/internet/drugoe/kak-udalit-akkaunt-v-instagrame.html

508 Lssdvdidella Lssdvdidella | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 4:50 | Reagovat

buy viagra soft
http://viasergeneric.com/
buy brand viagra
<a href=http://viasergeneric.com/>cheap generic viagra</a> OK’

509 Ondcedick Ondcedick | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 16:57 | Reagovat

when will viagra go generic
http://genericonlineviaqra.com/
viagra order
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buying viagra</a> OK’

510 Leonid Leonid | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 15:23 | Reagovat

Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов.

Мы предоставляем:

- Наш лицезионный софт.
- документы со всей необходимой доп. информацией.
- постоянная техническая поддержка.

Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно.

Более подробная информация на нашем сайте  >> http://zakaz.exrabota.ru/ <<

511 Ecfvstaips Ecfvstaips | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 11:32 | Reagovat

viagra online pharmacy http://viasergeneric.com/  OK’

512 sherylvx18 sherylvx18 | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 17:52 | Reagovat

Chit my modish engagement
http://blondesex.twiclub.in/?profile.jessie
daily erotic picdump erotic thrillers the erotic networks erotic dreams poon videos

513 Rvdinduth Rvdinduth | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 22:42 | Reagovat

viagra purchase http://genericonlineviaqra.com/ ok’

514 Ecfvstaips Ecfvstaips | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 23:30 | Reagovat

viagra brands http://viasergeneric.com/  OK’

515 Rokinduth Rokinduth | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 13:16 | Reagovat

viagra canada pharmacy http://genericonlineviaqra.com/ ok’

516 Arthursoiff Arthursoiff | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 19:15 | Reagovat

долго искала и нашла где можно бесплатно качать и слушать песни http://musicrus24.ru/

517 TerryGuirl TerryGuirl | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 17:58 | Reagovat

добротный веб ресурс http://shadymoney.cc/topic/4945-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/

518 MhtGalofe MhtGalofe | E-mail | Web | 1. února 2018 v 17:42 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
payday loans direct lenders <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">loans payday</a>

519 Henrietta Henrietta | E-mail | 1. února 2018 v 21:14 | Reagovat

<a href="https://www.cpagrip.com/show.php?l=0&u=59482&id=14693"><h3><b> "FГҐ en helt ny iPhone X!"</b></h3> </a>

520 Getastowsceak Getastowsceak | E-mail | Web | 2. února 2018 v 13:38 | Reagovat

With the developing world is developing buildings and apartments. It also consists of flavonoids and purifies your blood.•Ineligibility for public housing, housing vouchers, or other public benefits: The public housing authority has the right to deny you housing if there is compelling evidence you were or are involved with drug or alcohol related activities. With direct mail you can have a predictable number of leads. Weavers love this yarn for making tartans, because it never itches. <a href=http://www.cheapnflfootballjerseysauthentic.us.com/>Wholesale Jerseys</a>.Make sure that you schedule regular working hours for your business. This is some thing that women who get breast plants discover, too.nz for lanyards and other unique marketing materials.<a href=http://www.cheapnflfootballjerseysauthentic.us.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>.Author's Resource BoxTo learn about the history of volleyball and rules of volleyball, visit the Volleyball Rules site.<a href=http://www.cheapnflfootballjerseysauthentic.us.com/>Cheap NFL Jerseys China Wholesale</a>. Some of the items that we provide are the Mitsubishi IGBT, Fuji IGBT, Toshiba IGBT, Eupec IGBT, Hitachi IGBT and Infineon IGBT.Merino wool can be used for thermal underwear, wool suits, socks, blankets, quilts, and footwear. You can visit their website and read the customer review and testimonials.<br>Visit my site:http://www.cheapnflfootballjerseysauthentic.us.com/

521 proxJoipboall proxJoipboall | E-mail | Web | 3. února 2018 v 13:05 | Reagovat

This results in fiber which is softer, yet stronger than cashmere. <a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Cheap Jerseys</a>.With all the details you just discovered you want to make an effort to do the ideal of you potential to apply it towards your best business ideas. The creative opportunities with this yarn are unsurpassed. Rinse,<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Cheap NFL Jerseys China</a>, and if any conditioner remains, repeat. Treatments such as dental implants where artificial root and teeth systems are installed in your gums require proper attention and dental care. Most people have on colored lenses as a beauty enhancement for the eyes or as a costume accessory. These sites are what you need to understand. Egyptian Antiquities Museum, Al Qalaa Citadel, Coptic Museum, Museum of Islamic Arts, Gayer Anderson Museum, Mosque of Ibn Tulun,<a href=http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/>Cheap NFL Jerseys From China</a>, Mosque at Al Azhar, Abdeen Palace Museum, Abu Sir Pyramids, Manial Palace Museum, just to name a few. This happens when people are too carried away after formation of the strategies and they forget the actual plan. The yarn has a very low occurrence of knotting, offering knitters a great amount of versatility in adding more piles. You are on your way to Egypt. Instead of praising about the company, the flyer should highlight the benefit of the products.<br>Visit my site:http://www.wholesalenfljerseyscheap.cc/

522 Dxvedgesy Dxvedgesy | E-mail | Web | 3. února 2018 v 20:33 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">same day payday loans</a>
fast cash personal loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance credit card</a>

523 PsaGuela PsaGuela | E-mail | Web | 10. února 2018 v 4:31 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">business plan writing</a>
research paper writing made easy
https://writebusinessplanatb.org/ - creating business plan

524 Gbbthors Gbbthors | E-mail | Web | 13. února 2018 v 5:12 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingpaperwritethesis.org/">writings papers</a>
someone to write a cheap paper
https://writingpaperwritethesis.org/ - writing thesis papers

525 CharlesAXPJ CharlesAXPJ | E-mail | 17. února 2018 v 14:01 | Reagovat

Приветствую,входите в уникальную соц сеть Инскульпо!
Понятный формат,знакомые интерфейсы и всем полюбившиеся функции. Insculpo - это лучшее из опыта Вконтакте,Фэйсбук и Твиттер. Insculpo - это абсолютная анонимность,безлимитный контент и полноценная свобода слова и самореализации!
Ни каких рамок,ни каких границ,нет стереотипов.
Инскульпо - целый мир,все города,все нации в одном свободном пространстве! http://insculpo.com

526 GbcBlode GbcBlode | E-mail | Web | 19. února 2018 v 6:11 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>
american advance payday loans <a href="https://loanonline.us.org/">low interest loans</a>
OK’

527 MndGalofe MndGalofe | E-mail | Web | 21. února 2018 v 1:33 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
low interest loan <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>

528 ProsterTib ProsterTib | E-mail | Web | 26. února 2018 v 12:51 | Reagovat

Подскажите, где найти инструкцию на коптер DJI-MAVIC,кроме вот этого сайта? - http://www.open-bridge.ru

Tell me where to find instruction on Copter DJI, except here this site? http://open-bridge.ru

529 Gblinduth Gblinduth | E-mail | Web | 27. února 2018 v 20:09 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">otc erectile pills</a>
viagra online buy brand generic
<a href="http://freeerectilepills.com/">over counter erectile pills</a> OK’

530 herbertbh60 herbertbh60 | E-mail | Web | 1. března 2018 v 18:52 | Reagovat

My creative website:
http://arthur.web.telrock.net

531 ClydeJeowl ClydeJeowl | E-mail | Web | 5. března 2018 v 17:50 | Reagovat

ладный вебресурс http://leonid-svetlana.ru/ - Строительство и ремонт, Строительство дома своими руками.

532 RobertMus RobertMus | E-mail | Web | 9. března 2018 v 17:05 | Reagovat

世界運動彩報牌  http://www.cash-sport.com/

533 RobertAciny RobertAciny | E-mail | Web | 14. března 2018 v 9:32 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!    http://micro-plastic.com/

534 FGnVizef FGnVizef | E-mail | Web | Pondělí v 18:36 | Reagovat

The woman who vomits 20 TIMES a day: 23-year-old is left bedridden for weeks on end and can no longer work... Toxicity can also vary widely during culture 134.  In some individuals, anaphylaxis can occur with exercise, plasma exchange, hemodialysis, reaction to insulin, contrast media used in certain types of medical tests, and rarely during the administration of local anesthetics. Unfortunately, there is no treatment currently available to cure food allergies, so patients must follow strict avoidance diets to safeguard against adverse reactions. Pulmonary aspergillosis is most likely to develop in people who have chronic lung disorders or damaged lungs. Heart attack, stroke and kidney disease can result in premature death.
Although pets occasionally exhibit watery eyes and some sneezing, the most common reaction is scratching. <a href="http://genericvlagra.com/">viagra</a> It often presents with overwhelming anxiety, either with or without personality change. Sugars and processed carbohydrates feed the fungus.
One method of treating certain anemias caused by decreased production of red blood cells is to supply the body with erythropoietin EPO. Be Holistic A psychiatric assessment should include the whole person, including the medical history and physiology of that person. Allergic sinusitis is initially treated by oral antihistamines and nasal steroid sprays.
<a href=http://genericvlagra.com/>viagra generic</a> Mold Mold is a multi-celled fungus. Additionally, the differential diagnosis of the condition includes organic dust toxic syndrome, humidifier fever, secondary from chemotherapy, radiotherapy, inhaled toxins, and pneumoconiosis and idiopathic pulmonary fibrosis, granulomatous disease e. Further, several of our patients went on to have other stressful events in their lives and none developed the syndrome again. It seems that, despite the risk of cyberchondria, the internet is educating and empowering a growing number of patients and their carers who feel let down by mainstream medicine — Dr Google helping when their own doctor has not. A million little snafus that happened throughout the day. Sleep problems can be a common problem in teens as either a major complaint or on the review of systems. Ticks and Lyme Disease Ticks are visible to the naked eye. We create health care questionnaires — infomeds — that can be placed on web sites and Facebook pages. Main Menu Learn About Sarcoma What is Sarcoma?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama