Čínské mince

13. března 2008 v 18:54 | Robbie

Fascinují Vás mince s nečitelnými znaky? Také jste si vždycky říkali, proč jsou čínské a japonské mince uprostřed čtvercově děrované? Nahlédneme spolu do historie čínského mincovnictví a objasníme si tak spoustu dotazů, které vznikají při pohledu na čínskou minci.

Chcete-li určit svou Čínskou minci, použijte prosím odkaz na sběrateské forum: www.sberatel.com/diskuse kde najdete topic věnující se Čínským ražbám.
Výrobní postupy odlévaných Čínských mincí:

Příchod do práce znamenal kompletní změnu oblečení do pracovního, poskytovaného vlastníkem mincovny. Každý se musel ukázat před inspektory sedícími zepředu a zezadu pracovníka, aby se zabránilo krádeži mincí. Podobné metody jsou užívány dodnes po celém světě.
Starodávné čínské mince se vytvářely z hlíny, ale v ranném 7. stol. se používalo k výrobě mincí pískové metody. Tato metoda se později stala běžnou. V Japonsku užívali pískové metody již od začátku historie mincovnictví ke konci 7. stol. K pískové metodě se užívaly dvě formy vyplněné jemným vlhkým pískem a něj se pokládaly opatrně již předem vyrobené "výchozí mince". Muž na obrázku po pravé straně pokládá výchozí mince na písek do odlévací formy. Také prutem vytváří základní cestu pro tok rozžhaveného kovu do prostoru každé mince. Následně se výchozí mince dají pryč a druhá forma se vyplní pískem a položí na první formu. Muž nalevo chodí po formách aby se pevně spojily a vytvořily konečný obraz mince.
Až se mince dostatečně stlačí, horní a dolní strana formy se oddělí. Muž uprostřed odděluje výchozí mince, které zůstaly otištěné na písku. Muž nalevo zahřívá formu naplněnou pískem zapálenou borovicovou větví. Toto písek vysušuje, ale kouř z pryskyřice pomáhá písku slepit se dohromady a udržet tvar. Uhlí také napomáhá roztavenému kovu lépe téct. Proto jsou mince právě vyjmuté z formy obvykle pokryty sazemi z borové pryskyřice.
Muž nalevo dokončuje poslední fázi přípravy žhavého kovu. Je to kombinace mědi, olova, cínu, niklu, železa, ale také toxických kovů jako rtuť a arsen. Měď byla obvykle převládajícím kovem, ale některé mince obsahovaly také mnoho niklu, nebo železa, tak aby mohly být zvednuty magnetem. Ostatní mince obsahovaly mnoho olova a byly tak světlé až šedé. Relativní obsah kovu byl často předmětem dostupnosti a síly trhu.
Tento obrázek ukazuje pracovníky napravo odlévající žhavý kov do pískové formy. Muž uprostřed z otevřené a ochlazené formy mince odstraňuje. Měď v podobě mince je ochlazena a vyjmuta z formy jako pevný kov. Vypadá nyní jako větev, nebo-li "mincovní strom", Japonsky "edasen". Poškozené mincovní stromy se následně odstraňují. Některé již hotové mince mají znatelné stopy na místech, kde kov putoval k hranám.
Po tom co jsou mince odlomeny z mincovního stromu, jsou čtvercovým otvorem uprostřed navléknuty na rovněž čtvercovou tyč, aby se nemohly otáčet. Muž uprostřed obrázku piluje nepravidelné hrany mincí. V období okolo roku 1660 bylo Japonské mincovnictví na vrcholu a dříve se mincím věnovala mnohem větší péče a kvalita, než v pozdějším období osmnáctého a devatenáctého století. V polovině osmnáctého století se výrobci naučili vyrábět mince rychleji a levněji na úkor kvality. Mincovna Sendai, ze které pocházejí tyto obrázky měla však excelentní kontrolu kvality a vyráběla nádherné mince.
Dále jsou mince ohřívány, aby se zpevnily, což je zobrazeno na pravé straně obrázku. Muž nalevo kontroluje, zda jsou všechny mince stejně ploché. Ohnuté kusy jsou pravděpodobně recyklovány.
Tito muži leští povrch mincí a provádí ostatní kontrolu kvality. Mnoho mincí je nepravidelných s nepravidelnými otvory a dalšími vadami, které vznikly například příliš rychlým ochlazením kovu. Některé mince jsou tak recyklovány a nikdy se nedostanou do oběhu.
Muž napravo dává všechny mince na tyč a provádí poslední fázi leštění. Muži nalevo stoupají na mince ve velkém moždíři. Proč, to mi bohužel není známo, pokud někdo má tyto informace, rád se o ně podělím a zde je zveřejním.
Dále se mince omývají od pilovacího prachu a jiných nečistot, což provádí muž napravo ve velké kádi. Když jsou mince omyty, muži nalevo mince osuší, aby se předešlo brzké korozi.
Muži napravo leští vnitřní hrany mince na podložce ze slámy. Na levé straně obrázku muži vplétají mince do řetězců po standardním počtu 300 nebo 500 mincí.
Tito muži hromadí a počítají řetězce mincí. Muži uprostřed prohlíží mincovní řetězce a kontrolují, zda je vše v pořádku. Muž nalevo opět počítá celkové řetězce a vše zaznamenává do velké účetní knihy, kterou má položenou na zemi.
Tento obrázek ukazuje zmocněnce mincovny jak dohlíží na skupinu nosičů, kteří odnášejí řetězce mincí do vládní kanceláře.
Mince se nyní pokládají na jeviště v samurajské vládní kanceláři. Mnoho dělníků klečí dole pod jevištěm a čekají na povolení vstoupit na podlahu kanceláře. Dva inspektoři (kabiya) poklekají a prohlíží výsledné mince, zatímco muž za nimi ohlašuje jejich příchod úderem na buben.
Toto je poslední etapa. Samurajští úředníci dohlížejí a schvalují výsledné mince. Meče, známka jejich důležitosti a majestátnosti leží na podlaze vedle nich. Vedoucí úředníků zcela vlevo si prohlíží několik vzorků mincí. Před nimi leží bílý dokument, pravděpodobně představující celkové sumy. Ostatní muži představují odpovědné osoby za správnou váhu a navazování řetězců mincí a představitelé dalších oddělení mincovny.
Proces výroby mincí je nyní zcela hotový.
 

31 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama