Když najdete poklad...

27. prosince 2006 v 14:35 | Robbie

Každý, kdo u nás najde mince z drahého kovu, má ze zákona nárok na příslušnou odměnu a to až do výše ceny materiálu, z něhož jsou mince zhotoveny. Může vám to připadat málo. Nad nálezným však přesto nemůžete mávnout rukou a poklad si nechat pro sebe nebo se ho dokonce pokoušet nějakým neoficiálním způsobem zpeněžit. Ze zákona totiž zároveň vyplývá povinnost nálezce každý mincovní nález ohlásit. Staré peníze se musí dostat do povolaných rukou. Jak jsme si řekli, pro odborníka je každá objevená mince historickým pramenem, který mu dovoluje nahlédnout do historie ražby, do historie peněz jako takových i do historie jejich prostupování společností - tzv. monetarizace. Zároveň jsou mince i pramenem, který vědcům umožňuje porozumět historii konkrétního místa, kde k jejich nálezu došlo.

Poklady jsou mementem doby a zároveň i mementem osobním. Jejich původní majitelé s největší pravděpodobností za neznámých okolností zahynuli nebo jim osud zabránil v jejich vyzvednutí. Pro budoucí generace tak neúmyslně zanechali vzkaz, který nám v současnosti umožňuje lépe poznat dobu, v níž žili. Vědecká hodnota pokladů proto bez diskuse mnohonásobně převyšuje jejich hodnotu finanční. Nad tím by se každý šťastný nálezce rozhodně měl zamyslet :)Hromadné mincovní nálezy z posledních let

Defurovy Lažany na Klatovsku
24. dubna 1999 našli dělníci při výkopových pracích v obci asi 800 stříbrných mincí různého původu, převážně z období husitských válek.

Tábor
Při rekonstrukci jednoho z měšťanských domů narazili 7. listopadu 2001 dělníci v jeho základech na poklad asi 4000 stříbrných grošů z konce 15. a počátku 16. století ukrytý ve dvou nádobách. Podle historiků byl majitelem této nezanedbatelné hotovosti zřejmě táborský konšel Mikuláš Vlaský ze Sionu, který v městské radě odpovídal za kontrolu trhů, vybírání poplatků a podobné ekonomické záležitosti. Je tedy možné, že se jedná o peníze, které si shánčlivý radní "ulil" z městské pokladny do vlastní kapsy.

Staré Město u Bruntálu
V základech kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie našli v srpnu 2002 archeologové devět římských denárů ze 3. a 4. stol. n.l.

Mladoboleslavsko
Soubor 44 římských mincí objevili archeologové na podzim 2004 poblíž Mladé Boleslavi. Převážná část mincí pocházela ze 3. a 4. stol. n.l., zastoupeny byly i peníze starší.

Vídeň u Velkého Meziříčí
Při práci na zahrádce vykopali v říjnu 2004 manželé Ambrožovi nádobku s větším množstvím pražských grošů a drobných moravských mincí pocházejících z 15. století.

Praha
Začátkem června 2005 byl objeven mincovní depot při archeologickém výzkumu dvorku vnitrobloku domu čp. 33 ve Štěpánské ulici. Nacházel se pod podlahou domu, jehož vznik lze díky mincím datovat nejpozději do doby kolem poloviny 15. století. Poklad byl ukryt v keramickém tzv. loštickém poháru a tvoří ho zatím neznámý počet mincí (možná až 2500) - především tzv. kruhové peníze se lvem. Přesné složení nálezu bude známé po skončení konzervačních prací.

Praha
V dutině ve zdi presbytáře kostela sv. Vavřince v prostorách bývalého kláštera sv. Anny našli restaurátoři počátkem září 2005 celkem 17 stříbrných českých grošů. Byly zabalené do plátna a kůže, ovázané motouzem. Do zdiva je vložili pravděpodobně při stavbě kostela ve druhém či třetím desetiletí 14. století.
Některé další poklady

Keltské mince
Hradiště u Stradonic (Berounsko)
2. srpna 1877 bylo na poli Vysoká mez nalezeno asi 700 zlatých statérů, uložených snad původně v koženém měšci. Zachováno bylo jen několik kusů, zbytek roztaven.

Antické mince
Libčeves u Bíliny
24. června 1908 byla při dobývání rašeliny na parcele pana Hauptvogela objevena nádobka se stříbrnými předměty a přibližně 100 - 200 republikových denárů z let 150 - 70 př.n.l.
Beroun
Kdesi u nového hřbitova bylo neznámo kdy nalezeno 1846 římských mincí z let 306 - 366 n.l.

Denárové období
(10. - 12. století)

Praha
8. října 1894 našli při hloubení základů pro opěrnou zeď v Riegrových sadech kopáči poklad 3000 mincí, především českých denárů, ukrytých kolem roku 1050.

Chotějovice u Bíliny
Roku 1911 byla při bagrování v zahradě bývalého statku objevena nádobka plná českých denárů z 11.- 12. století. Mincí zakopaných po roce 1100 bylo několik tisíc; dělníci si rozebrali asi 400 kusů, zbytek je ztracen.

Mítkovský Mlýn u Chocně
V dubnu 1881 došlo při dobývání pařezů na stráni proti mlýnu na Tiché Orlici k nálezu nádobky s více jak 4200 převážně českých denárů, ukrytých kolem roku 1200.

Brakteátové období
(13. století)

Strmilov na Jindřichohradecku
Při staré stezce z Kunžaku do Strmilova vyorali 7. října 1898 spolu s bramborami nádobu plnou peněz. Byly v ní 3 - 4 000 rakouských, bavorských a uherských denárů a 500 denárů moravských. Poklad byl ukryt někdy po roce 1230.

Libčany na Královéhradecku
V březnu 1845 došlo při kácení stromů na kopci Obeč k nálezu několika tisíc velkých českých a míšeňských brakteátů z první poloviny 13. století, ukrytých v nádobě.

Grošové období
(1300 - 1547)
Třebeč u Trhových Svin
9. dubna 1927 se našel při kopání písku na zahradě čp. 34 džbánek se 4 000 pražských grošů a parvů, uložených po roce 1305.

Čáslav
V říjnu 1883 byl na dvoře domu dr. Jablonského (čp. 56) objeven hrnec s více než 22 kilogramy pražských grošů, z nichž byla vědecky popsána jen část - 2771 kusů. Mince byly uloženy kolem roku 1330.

Uherské Hradiště
Při opravě starého Kamereitova hotelu na Mariánském náměstí byl 13. září 1932 za komínem nalezen váček s 60 kopami českých, polských a míšeňských grošů. Jejich majitel je tam ukryl někdy před rokem 1400.

Loket
Kořeny hrušky, odkryté 22. května 1852 při zarovnávání cesty do Horního Slavkova, ukrývaly asi 8 000 českofalckých feniků, uložených počátkem 15. století.

Stojice u Přelouče
Při kopání základů na zahradě J. Nováka byla v roce 1881 objevena lidská kostra, uložená kolem roku 1419 společně s kusy bronzového jílce meče a několika sty pražských grošů.

Chvalkovice u Humpolce
V roce 1914 byly pod podlahou stavení kdysi zemanského statku nalezeny zbytky nádoby s 1249 mincemi. V téže obci odkopával roku 1932 rolník Č. Doubek za svým stavením mez a v průběhu měsíců dubna a května našel dvě další nádobky s mincemi. Ve všech třech případech se jednalo o české i cizí mince 14. - 15. století, které se v zemi ocitly po roce 1430.

Hradec Králové
Ve sklepě domu čp. 68 v Rokytanského ulici byly roku 1886 pod pekařskou pecí nalezeny tři nádoby a v nich 2500 mincí - převážně kruhové peníze se lvem. Poklad byl ukryt někdy kolem roku 1445.

Mělník
Výkop pro lednici u Výstavního domu odhalil v únoru 1946 celkem 3780 mincí ze 14. a 15. století, ukrytých původně v několika nádobách a 14 plátěných váčcích. Zakopány byly mezi lety 1485 - 1500.

Praha
27. července 1894 byla při bourání domu 407/I. v Rytířské ulici nalezena kovová schránka s pokličkou, na jejíž vnitřní straně je pravděpodobně negativní obraz ďábla. Schránka obsahovala 1183 pražských, asi 150 míšeňských a 200 saských grošů z konce 15. století.

Znojmo
V domě hodináře Macouna bylo 30. dubna 1936 nalezeno pod podlahou zazděných šest kožených a jeden plátěný pytlík asi s 2000 zlatých a stříbrných mincí z konce 15. století.

Chvalín u Roudnice nad Labem
Při orbě "sovětským kombajnem" byla 7. listopadu 1950 nalezena nádobka plná grošů a drobných mincí - celkem jich bylo 4076. Ukryta byla někdy kolem roku 1547.
Tolarové období
(1519 - 1900)

Hrochův Týnec u Chrudimi
Přibližně z roku 1882 pochází nález 15 000 stříbrných mincí, zabalených v plátně a uložených do země v hliněné nádobě někdy po roce 1570.

Kouřim
Na valu hradiště u sv. Vojtěcha poblíž mlýna Bukačov byl 26. listopadu 1935 při hledání hub nalezen hrnek s pokličkou, obsahující 2372 stříbrných mincí. Ukryt byl někdy po roce 1637.

Jindřichův Hradec
Když se 24. června 1835 pokládala podlaha ve františkánském klášteře, narazili Matyáš Rezek a Prokop Procházka v jedné cele na depot stříbrných mincí - bylo jich minimálně 1700 a pod podlahou se ocitly po roce 1642.

Tišnov
V říjnu 1830 byla na zahradě Jana Vosy na Humpolce spolu s bramborami vykopána železem okutá dřevěná schránka, obsahující 14 040 stříbrných mincí z dob třicetileté války.

Třešť
V listopadu 1915 vyorali rolníci na poli zvaném Na Klínárce dvě nádoby, obsahující 672 zlatých a 11 kg stříbrných mincí. Z pokladu, který byl zakopán po roce 1688, se dochovalo jen 409 zlatých mincí - ze stříbra nic.

Liberec
12. října 1830 byl v domě Josefa Neuhausera objeven úkryt, obsahující zlaté a stříbrné mince v celkové hodnotě 5204 zlatých a 42 krejcarů - šlo o zlaté dukáty a množství stříbrných mincí, ukrytých za sedmileté války 1756 - 1763.

Cheb
Pod střechou staré radnice nalezl na Štědrý den roku 1827 V. Mikšíček sáček, obsahující podle dobových zpráv 4761 blíže neurčených mincí tolarového období a navíc "2 ¾ libry" zlomků.

Liberec
Když se 6. prosince 1912 bourala tzv. Ovčácká bouda, pod podlahou prvního patra byl nalezen sáček obsahující 3528 stříbrných mincí, uschovaných tam po roce 1848.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Krtek Krtek | 24. března 2007 v 17:34 | Reagovat

Já chci taky najít poklad :(

2 majavi majavi | E-mail | 10. května 2008 v 0:21 | Reagovat

no nikdy bych nevěřil kolik polkadů se našlo je to krása.....

hlavně ty před naším letopočtem---

3 vlada vlada | Web | 8. listopadu 2009 v 20:40 | Reagovat

lol chtel bich to najit   taki hledam pokladi vsude  a  nasel seem  jich  hodne

4 komar komar | E-mail | 10. března 2010 v 23:08 | Reagovat

krasne poklady taky bych chtel nejaky najit, (ted reakce na prvni odstavec) ale ted nastava otazka odevzdal bych jej sam si ted nejsem jisty, protoze poklad s historickou hodnotou nekolik milionu korun, ted nemluvim jen o mincich zaplaceny maximalni vysi ceny kovu tz. setiny skutecne hodnoty, muze se zdat ze vyse uvedeny vycet nalezenych depotu je velky, ale ve skutecnosti je to maly zlomek vsech nalezenych pokladu ktere skoncily na cernem trhu, vezmete si anglii 50% procent s historicke ceny pokladu dava motivaci lidem nalezy odevzdavat, a proc?  protoze sami anglicane si nesmirne vazi sve historie a proto zrizenim zakona o odmene 50% z historicke hodnoty uchrani velkou vetsinu svych pokladu ve sve vlasti v muzeich kde s nich mohou mit radost obycejni lide, proto se nedivte ze u nas se poklady nenachazi ony se nachazi jen skonci ve spatnych rukou, dokut nezmenime zakony o vysi nalezneho bude koncit nase historicke poklady a to nejen mince ale velmi vzacnejsi artefakty v rukou zamoznych a vetsinou i z jinych zemi cos je pro me nepochopitelne a sklicujici, mosqito.k@email.cz

5 Libor Lang Libor Lang | 26. ledna 2011 v 11:40 | Reagovat

Dokud budou u nas platit smesne odmeny 10% z hodnoty KOVU(!) tak nema vyznam nic odevzdavat. Plne souhlasim se vsemi, co nalez za techto zlodejskych podminek neodevzdaji. Cim vice zatajenych nalezu, tim vice materialu mezi sberateli, tim lepe pro nas pro vsechny. Je to jako se vsim - jedine soukromy majitel se o nalez postara nejlepe a hlavne s laskou.

6 majka a vladko majka a vladko | 30. ledna 2011 v 10:44 | Reagovat

aha...veľmi pekne ale mi mame mincu 3 mince z roku 1713 ale je to Jánošíkové dukáty a sú pre šťastie.Takže je ich iba pár. Tak a ideme hľadať poklady :D ale ešte nevieme kde :/

7 mončičína mončičína | 5. září 2013 v 19:46 | Reagovat

já mám doma groš s jakýmsi císařem a dvouocasým lvem ale jenom jednu minci bohužel :)

8 J.Valtr J.Valtr | E-mail | 27. října 2013 v 21:50 | Reagovat

Dobrý den, ten zmíněný dukát mám též. Má nějakou hodnotu..? Nejsem z těch co se snaží vše zpeněžit, mince nějaké doma mám, nikdy jsem však jejich hodnotu či případnou vzácnost pro sběratele neřešil..tak by mě hodnota dukátu zajímala jen a jen obrazně. Děkuji předem za případnou odpověď. A kdyby byl někdo ochoten podívat se na fotografie pár mincí co mám a přibližně nacenit(tento není vzácný/tento za 50kč apod..) byl bych rád. Po této zimě se též k hledačům přidávám :-) S pozdravem J.V.

9 Albert Johnson - mad trapper Albert Johnson - mad trapper | 26. září 2014 v 3:37 | Reagovat

Až bude nálezné spravedlivě ohodnoceno a nálezce dostane za nález podíl takový , který odmění to , že artefakt díky němu spatřil světlo světa a archeologové mají díky tomu možnost se jím zabývat , pak lze uvažovat o nějakém přiznání státu. Bude-li nálezné nadále tak směšné a stát i archáči budou podle využívat vychytralých zákonů ke kořistění nálezů od nálezců za imbecilní zanedbatelné částky a často s pohrůžkami , potom ať se nediví , že málokdo , když někdo něco najde , to poctivě přizná ! Kdy už to konečně těm "chytrákům" dojde ?!

10 Albert Johnson-mad trapper Albert Johnson-mad trapper | 26. září 2014 v 3:43 | Reagovat

[8]: No , nevím , vypadá to na dukáty tzv. Nizozemí a jejich prodejní hodnota je tak 8-9.000,- za kus.

11 offbeats offbeats | Web | 22. června 2015 v 16:46 | Reagovat

nejlevnější půjčky kalkulačka :D

12 Enofl Enofl | 2. ledna 2016 v 12:10 | Reagovat

Aktuální ceny té nejlepší komodity- zlata:

http://www.zlatoceny.cz/

13 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:29 | Reagovat

I have read so many articles or reviews regarding the blogger lovers however this piece of writing is truly a fastidious post, keep it up.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>canadian pharmacies online</a>

14 TrevorFuh TrevorFuh | E-mail | Web | Pátek v 2:42 | Reagovat

Thank you for any other great article. The place else could anyone get that kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation next week, and I'm at the look for such info.
<a href=http://genericviagracubarx.com/#>viagra</a>
teenney transplant and viagra
<a href="http://genericviagracubarx.com/#">viagra prices</a>

15 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pátek v 14:01 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra on line</a>
generic viagra from amazon  http://viagraskf.com/ viagra coupon

16 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pátek v 15:29 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra ohne rezept aus deutschland</a>
virga  http://viagraskf.com/ viagra coupon

17 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pátek v 18:02 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>nizagara</a>
viagra coupon  http://viagraskf.com/ buy viagra online

18 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pátek v 18:16 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>cheap viagra</a>
viagra kaufen  http://viagraskf.com/ buy viagra online

19 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Pátek v 20:58 | Reagovat

I read this post completely concerning the resemblance of most up-to-date and previous technologies, it's remarkable article.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>Canadian Online Pharmacies</a>

20 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Pátek v 22:49 | Reagovat

Hi Dear, are you really visiting this site on a regular basis, if so afterward you will without doubt obtain good experience.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>Canadian Online Pharmacy</a>

21 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Sobota v 3:53 | Reagovat

I am now not positive the place you're getting your info, but good topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thanks for excellent info I was searching for this info for my mission.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>Online Pharmacies</a>

22 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Sobota v 6:16 | Reagovat

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other customers like its aided me. Good job.
<a href=http://canadianpharmaciesgo.com/>Canadian Pharmacies</a>

23 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 16:49 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate</a>
Viagra  http://viagraskf.com/ canadian viagra

24 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 18:02 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra prices</a>
nizagara  http://viagraskf.com/ generic viagra 100mg

25 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 19:02 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>online viagra</a>
what is viagra  http://viagraskf.com/ viagra prices

26 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Sobota v 20:13 | Reagovat

I got this web page from my friend who shared with me concerning this web page and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative posts at this place.
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra prices</a>

27 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 20:20 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>generic viagra 100mg</a>
viagra generic  http://viagraskf.com/ over the counter viagra

28 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 21:03 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>over the counter viagra</a>
nizagara  http://viagraskf.com/ bisagra

29 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 21:53 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate 100mg</a>
viagra side effects  http://viagraskf.com/ viagra on line no prec

30 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Sobota v 22:09 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra samples</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ bisagra

31 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Neděle v 0:56 | Reagovat

Hi there, I read your blogs like every week. Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!
<a href=http://viagraoblue.com/>medix</a>

32 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 0:58 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy generic viagra</a>
what is viagra  http://viagraskf.com/ viagra coupons

33 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 1:12 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>over the counter viagra</a>
generic viagra from amazon  http://viagraskf.com/ viagra for women

34 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 4:07 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>cheap viagra</a>
viagra on line no prec  http://viagraskf.com/ where to buy viagra

35 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 5:16 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>medix</a>
what is viagra  http://viagraskf.com/ pharmacy

36 Lelandliage Lelandliage | E-mail | Web | Neděle v 5:19 | Reagovat

Hello colleagues, how is the whole thing, and what you would like to say on the topic of this piece of writing, in my view its in fact amazing designed for me.
<a href=http://viagraoblue.com/>viagra for men</a>

37 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 5:25 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra prices</a>
generic viagra  http://viagraskf.com/ viagra on line no prec

38 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 14:55 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate</a>
bisagra  http://viagraskf.com/ viagra prices

39 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 17:29 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>where can i get viagra from</a>
viagra on line  http://viagraskf.com/ viagra on line no prec

40 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Neděle v 20:17 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra online</a>
where to buy viagra  http://viagraskf.com/ generic viagra

41 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 8:34 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>where to buy viagra</a>
viagra side effects  http://viagraskf.com/ viagra tablets

42 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 11:30 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil citrate 100mg</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ buy generic viagra

43 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 12:53 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>sildenafil</a>
viagra online  http://viagraskf.com/ generic viagra

44 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 14:13 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for sale uk</a>
viagra prices  http://viagraskf.com/ virga

45 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 17:04 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra pills</a>
viagra kaufen  http://viagraskf.com/ buy generic viagra

46 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 18:14 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>what is viagra</a>
buy viagra online  http://viagraskf.com/ viagra generic

47 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Pondělí v 18:14 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy generic viagra</a>
viagra prices  http://viagraskf.com/ viagra for sale

48 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Včera v 0:46 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra</a>
generic viagra prices  http://viagraskf.com/ viagra prices

49 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Včera v 15:56 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra online</a>
viagra tablets  http://viagraskf.com/ where can i get viagra from

50 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Včera v 17:21 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for women</a>
generic viagra from amazon  http://viagraskf.com/ viagra online

51 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Včera v 20:19 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for sale uk</a>
viagra in farmacia senza ricetta  http://viagraskf.com/ buy viagra

52 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Dnes v 0:35 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for women</a>
viagra ohne rezept auf rechnung  http://viagraskf.com/ pharmacy online

53 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Dnes v 2:53 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for women</a>
generic viagra 100mg  http://viagraskf.com/ sildenafil citrate 100mg

54 cialis cialis | E-mail | Web | Dnes v 5:00 | Reagovat

Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

55 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Dnes v 6:48 | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>viagra for sale</a>
pharmacy  http://viagraskf.com/ pharmacy online

56 MisaVeillerly MisaVeillerly | E-mail | Web | Před 23 minutami | Reagovat

<a href=http://viagraskf.com>buy viagra online</a>
viagra kaufen  http://viagraskf.com/ virga

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama