Když najdete poklad...

27. prosince 2006 v 14:35 | Robbie

Každý, kdo u nás najde mince z drahého kovu, má ze zákona nárok na příslušnou odměnu a to až do výše ceny materiálu, z něhož jsou mince zhotoveny. Může vám to připadat málo. Nad nálezným však přesto nemůžete mávnout rukou a poklad si nechat pro sebe nebo se ho dokonce pokoušet nějakým neoficiálním způsobem zpeněžit. Ze zákona totiž zároveň vyplývá povinnost nálezce každý mincovní nález ohlásit. Staré peníze se musí dostat do povolaných rukou. Jak jsme si řekli, pro odborníka je každá objevená mince historickým pramenem, který mu dovoluje nahlédnout do historie ražby, do historie peněz jako takových i do historie jejich prostupování společností - tzv. monetarizace. Zároveň jsou mince i pramenem, který vědcům umožňuje porozumět historii konkrétního místa, kde k jejich nálezu došlo.

Poklady jsou mementem doby a zároveň i mementem osobním. Jejich původní majitelé s největší pravděpodobností za neznámých okolností zahynuli nebo jim osud zabránil v jejich vyzvednutí. Pro budoucí generace tak neúmyslně zanechali vzkaz, který nám v současnosti umožňuje lépe poznat dobu, v níž žili. Vědecká hodnota pokladů proto bez diskuse mnohonásobně převyšuje jejich hodnotu finanční. Nad tím by se každý šťastný nálezce rozhodně měl zamyslet :)Hromadné mincovní nálezy z posledních let

Defurovy Lažany na Klatovsku
24. dubna 1999 našli dělníci při výkopových pracích v obci asi 800 stříbrných mincí různého původu, převážně z období husitských válek.

Tábor
Při rekonstrukci jednoho z měšťanských domů narazili 7. listopadu 2001 dělníci v jeho základech na poklad asi 4000 stříbrných grošů z konce 15. a počátku 16. století ukrytý ve dvou nádobách. Podle historiků byl majitelem této nezanedbatelné hotovosti zřejmě táborský konšel Mikuláš Vlaský ze Sionu, který v městské radě odpovídal za kontrolu trhů, vybírání poplatků a podobné ekonomické záležitosti. Je tedy možné, že se jedná o peníze, které si shánčlivý radní "ulil" z městské pokladny do vlastní kapsy.

Staré Město u Bruntálu
V základech kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie našli v srpnu 2002 archeologové devět římských denárů ze 3. a 4. stol. n.l.

Mladoboleslavsko
Soubor 44 římských mincí objevili archeologové na podzim 2004 poblíž Mladé Boleslavi. Převážná část mincí pocházela ze 3. a 4. stol. n.l., zastoupeny byly i peníze starší.

Vídeň u Velkého Meziříčí
Při práci na zahrádce vykopali v říjnu 2004 manželé Ambrožovi nádobku s větším množstvím pražských grošů a drobných moravských mincí pocházejících z 15. století.

Praha
Začátkem června 2005 byl objeven mincovní depot při archeologickém výzkumu dvorku vnitrobloku domu čp. 33 ve Štěpánské ulici. Nacházel se pod podlahou domu, jehož vznik lze díky mincím datovat nejpozději do doby kolem poloviny 15. století. Poklad byl ukryt v keramickém tzv. loštickém poháru a tvoří ho zatím neznámý počet mincí (možná až 2500) - především tzv. kruhové peníze se lvem. Přesné složení nálezu bude známé po skončení konzervačních prací.

Praha
V dutině ve zdi presbytáře kostela sv. Vavřince v prostorách bývalého kláštera sv. Anny našli restaurátoři počátkem září 2005 celkem 17 stříbrných českých grošů. Byly zabalené do plátna a kůže, ovázané motouzem. Do zdiva je vložili pravděpodobně při stavbě kostela ve druhém či třetím desetiletí 14. století.
Některé další poklady

Keltské mince
Hradiště u Stradonic (Berounsko)
2. srpna 1877 bylo na poli Vysoká mez nalezeno asi 700 zlatých statérů, uložených snad původně v koženém měšci. Zachováno bylo jen několik kusů, zbytek roztaven.

Antické mince
Libčeves u Bíliny
24. června 1908 byla při dobývání rašeliny na parcele pana Hauptvogela objevena nádobka se stříbrnými předměty a přibližně 100 - 200 republikových denárů z let 150 - 70 př.n.l.
Beroun
Kdesi u nového hřbitova bylo neznámo kdy nalezeno 1846 římských mincí z let 306 - 366 n.l.

Denárové období
(10. - 12. století)

Praha
8. října 1894 našli při hloubení základů pro opěrnou zeď v Riegrových sadech kopáči poklad 3000 mincí, především českých denárů, ukrytých kolem roku 1050.

Chotějovice u Bíliny
Roku 1911 byla při bagrování v zahradě bývalého statku objevena nádobka plná českých denárů z 11.- 12. století. Mincí zakopaných po roce 1100 bylo několik tisíc; dělníci si rozebrali asi 400 kusů, zbytek je ztracen.

Mítkovský Mlýn u Chocně
V dubnu 1881 došlo při dobývání pařezů na stráni proti mlýnu na Tiché Orlici k nálezu nádobky s více jak 4200 převážně českých denárů, ukrytých kolem roku 1200.

Brakteátové období
(13. století)

Strmilov na Jindřichohradecku
Při staré stezce z Kunžaku do Strmilova vyorali 7. října 1898 spolu s bramborami nádobu plnou peněz. Byly v ní 3 - 4 000 rakouských, bavorských a uherských denárů a 500 denárů moravských. Poklad byl ukryt někdy po roce 1230.

Libčany na Královéhradecku
V březnu 1845 došlo při kácení stromů na kopci Obeč k nálezu několika tisíc velkých českých a míšeňských brakteátů z první poloviny 13. století, ukrytých v nádobě.

Grošové období
(1300 - 1547)
Třebeč u Trhových Svin
9. dubna 1927 se našel při kopání písku na zahradě čp. 34 džbánek se 4 000 pražských grošů a parvů, uložených po roce 1305.

Čáslav
V říjnu 1883 byl na dvoře domu dr. Jablonského (čp. 56) objeven hrnec s více než 22 kilogramy pražských grošů, z nichž byla vědecky popsána jen část - 2771 kusů. Mince byly uloženy kolem roku 1330.

Uherské Hradiště
Při opravě starého Kamereitova hotelu na Mariánském náměstí byl 13. září 1932 za komínem nalezen váček s 60 kopami českých, polských a míšeňských grošů. Jejich majitel je tam ukryl někdy před rokem 1400.

Loket
Kořeny hrušky, odkryté 22. května 1852 při zarovnávání cesty do Horního Slavkova, ukrývaly asi 8 000 českofalckých feniků, uložených počátkem 15. století.

Stojice u Přelouče
Při kopání základů na zahradě J. Nováka byla v roce 1881 objevena lidská kostra, uložená kolem roku 1419 společně s kusy bronzového jílce meče a několika sty pražských grošů.

Chvalkovice u Humpolce
V roce 1914 byly pod podlahou stavení kdysi zemanského statku nalezeny zbytky nádoby s 1249 mincemi. V téže obci odkopával roku 1932 rolník Č. Doubek za svým stavením mez a v průběhu měsíců dubna a května našel dvě další nádobky s mincemi. Ve všech třech případech se jednalo o české i cizí mince 14. - 15. století, které se v zemi ocitly po roce 1430.

Hradec Králové
Ve sklepě domu čp. 68 v Rokytanského ulici byly roku 1886 pod pekařskou pecí nalezeny tři nádoby a v nich 2500 mincí - převážně kruhové peníze se lvem. Poklad byl ukryt někdy kolem roku 1445.

Mělník
Výkop pro lednici u Výstavního domu odhalil v únoru 1946 celkem 3780 mincí ze 14. a 15. století, ukrytých původně v několika nádobách a 14 plátěných váčcích. Zakopány byly mezi lety 1485 - 1500.

Praha
27. července 1894 byla při bourání domu 407/I. v Rytířské ulici nalezena kovová schránka s pokličkou, na jejíž vnitřní straně je pravděpodobně negativní obraz ďábla. Schránka obsahovala 1183 pražských, asi 150 míšeňských a 200 saských grošů z konce 15. století.

Znojmo
V domě hodináře Macouna bylo 30. dubna 1936 nalezeno pod podlahou zazděných šest kožených a jeden plátěný pytlík asi s 2000 zlatých a stříbrných mincí z konce 15. století.

Chvalín u Roudnice nad Labem
Při orbě "sovětským kombajnem" byla 7. listopadu 1950 nalezena nádobka plná grošů a drobných mincí - celkem jich bylo 4076. Ukryta byla někdy kolem roku 1547.
Tolarové období
(1519 - 1900)

Hrochův Týnec u Chrudimi
Přibližně z roku 1882 pochází nález 15 000 stříbrných mincí, zabalených v plátně a uložených do země v hliněné nádobě někdy po roce 1570.

Kouřim
Na valu hradiště u sv. Vojtěcha poblíž mlýna Bukačov byl 26. listopadu 1935 při hledání hub nalezen hrnek s pokličkou, obsahující 2372 stříbrných mincí. Ukryt byl někdy po roce 1637.

Jindřichův Hradec
Když se 24. června 1835 pokládala podlaha ve františkánském klášteře, narazili Matyáš Rezek a Prokop Procházka v jedné cele na depot stříbrných mincí - bylo jich minimálně 1700 a pod podlahou se ocitly po roce 1642.

Tišnov
V říjnu 1830 byla na zahradě Jana Vosy na Humpolce spolu s bramborami vykopána železem okutá dřevěná schránka, obsahující 14 040 stříbrných mincí z dob třicetileté války.

Třešť
V listopadu 1915 vyorali rolníci na poli zvaném Na Klínárce dvě nádoby, obsahující 672 zlatých a 11 kg stříbrných mincí. Z pokladu, který byl zakopán po roce 1688, se dochovalo jen 409 zlatých mincí - ze stříbra nic.

Liberec
12. října 1830 byl v domě Josefa Neuhausera objeven úkryt, obsahující zlaté a stříbrné mince v celkové hodnotě 5204 zlatých a 42 krejcarů - šlo o zlaté dukáty a množství stříbrných mincí, ukrytých za sedmileté války 1756 - 1763.

Cheb
Pod střechou staré radnice nalezl na Štědrý den roku 1827 V. Mikšíček sáček, obsahující podle dobových zpráv 4761 blíže neurčených mincí tolarového období a navíc "2 ¾ libry" zlomků.

Liberec
Když se 6. prosince 1912 bourala tzv. Ovčácká bouda, pod podlahou prvního patra byl nalezen sáček obsahující 3528 stříbrných mincí, uschovaných tam po roce 1848.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (343)
Zobrazit starší komentáře

301 global pharmacy canada global pharmacy canada | E-mail | Web | Sobota v 20:40 | Reagovat

online pharmacy without a prescription

302 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | Sobota v 20:55 | Reagovat

Pictures are really good source of teaching instead of text, its my familiarity, what would you say?

303 canada pharmacies online prescriptions canada pharmacies online prescriptions | E-mail | Web | Sobota v 21:17 | Reagovat

pharmacy tech

304 viagra for women online mail-order pharmacies viagra for women online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Sobota v 21:27 | Reagovat

Okay this YouTube video is much superior than last one, this one has pleasant picture feature as well as audio.

305 buy 50 mg viagra buy 50 mg viagra | E-mail | Web | Sobota v 22:03 | Reagovat

Wow! Its also nice article on the topic of JavaScript, I am really keen of learning JavaScript. thanks admin

306 canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacies shipping to usa | E-mail | Web | Sobota v 22:52 | Reagovat

get prescription online

307 Markjof Markjof | E-mail | Web | Sobota v 22:54 | Reagovat

film hard times viagra generic
<a href="http://viagra-nice.com">viagra generic</a>
viagra tv commercial 2013 factory
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+50mg+viagra>viagra coupons</a>

308 100mg viagra 100mg viagra | E-mail | Web | Sobota v 23:39 | Reagovat

Hi there all, here every person is sharing these knowledge, therefore it’s nice to read this web site, and I used to pay a visit this web site daily.

309 buy viagra 50mg buy viagra 50mg | E-mail | Web | Sobota v 23:47 | Reagovat

Hi there, its nice paragraph on the topic of media print, we all be familiar with media is a impressive source of information.

310 northwest pharmacy northwest pharmacy | E-mail | Web | Sobota v 23:47 | Reagovat

buy drugs online

311 sildenafil coupon sildenafil coupon | E-mail | Web | Neděle v 0:43 | Reagovat

This paragraph is truly a nice one it helps new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.

312 viagra for men viagra for men | E-mail | Web | Neděle v 0:44 | Reagovat

Wow! In the end I got a weblog from where I know how to truly get useful data regarding my study and knowledge.

313 highest rated canadian pharmacies highest rated canadian pharmacies | E-mail | Web | Neděle v 2:12 | Reagovat

pharmacies in canada

314 Markjof Markjof | E-mail | Web | Neděle v 2:36 | Reagovat

sobredosis de viagra tokio hotel 2016
<a href="http://viagra-nice.com">womens viagra</a>
viagra prices 2016
<a href=http://viagra-nice.com#order+viagra+online>tesco viagra</a>

315 viagra substitute viagra substitute | E-mail | Web | Neděle v 3:00 | Reagovat

Certainly high resolution film quality contains much memory, that’s why it presents improved feature.

316 cheap viagra generic cheap viagra generic | E-mail | Web | Neděle v 3:17 | Reagovat

If you desire to increase your know-how just keep visiting this website and be updated with the hottest gossip posted here.

317 canada drug pharmacy canada drug pharmacy | E-mail | Web | Neděle v 3:24 | Reagovat

best canadian prescription prices

318 red viagra online mail-order pharmacies red viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Neděle v 3:26 | Reagovat

If you are interested to learn Web optimization methods then you must read this article, I am sure you will obtain much more from this post regarding SEO.

319 female viagra female viagra | E-mail | Web | Neděle v 4:02 | Reagovat

Very soon this web page will be famous among all blog viewers, due to it's good articles or reviews

320 viagra for sale viagra for sale | E-mail | Web | Neděle v 4:34 | Reagovat

YouTube includes not only comical and humorous video tutorials but also it includes educational related videos.

321 coupon viagra coupon viagra | E-mail | Web | Neděle v 4:44 | Reagovat

When someone writes an piece of writing he/she retains the idea of a user in his/her mind that how a user can understand it. Therefore that’s why this article is perfect. Thanks!

322 viagra tablets viagra tablets | E-mail | Web | Neděle v 5:20 | Reagovat

It is the happiest time of my life so far, when I am watching these} funny movies here, because after complete day working I was so tired and now feeling fine.

323 viagra buy viagra buy | E-mail | Web | Neděle v 5:31 | Reagovat

Excellent way of describing, and pleasant piece of writing to obtain information about my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.

324 cheap 100mg viagra cheap 100mg viagra | E-mail | Web | Neděle v 5:31 | Reagovat

Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this piece of writing here at this weblog, I have read all that, so at this time me also commenting here.

325 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | Neděle v 6:24 | Reagovat

As the admin of this web site is working, no question very shortly it will be famous, due to its quality contents.

326 cheap viagra 100 mg cheap viagra 100 mg | E-mail | Web | Neděle v 7:07 | Reagovat

Thanks to my father who shared with me regarding this weblog, this weblog is really awesome.

327 northwestpharmacy northwestpharmacy | E-mail | Web | Neděle v 15:41 | Reagovat

discount prescription drug

328 canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies that are legit | E-mail | Web | Neděle v 17:04 | Reagovat

canadian drugstore reviews

329 canadian viagra canadian viagra | E-mail | Web | Neděle v 19:04 | Reagovat

best price prescription drugs

330 drugs for sale drugs for sale | E-mail | Web | Neděle v 20:47 | Reagovat

canadian rx

331 canadianpharmacy canadianpharmacy | E-mail | Web | Neděle v 22:02 | Reagovat

cheap prescription drugs

332 canadian online pharmacy canadian online pharmacy | E-mail | Web | Neděle v 22:08 | Reagovat

canadian pharmacy online canada

333 canadian pharmacies that are legit canadian pharmacies that are legit | E-mail | Web | Neděle v 22:36 | Reagovat

legitimate canadian mail order pharmacies

334 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | Neděle v 23:14 | Reagovat

canadian meds

335 canada drugs canada drugs | E-mail | Web | Neděle v 23:45 | Reagovat

pharmacy online

336 aarp recommended canadian pharmacies aarp recommended canadian pharmacies | E-mail | Web | Včera v 13:30 | Reagovat

pharmacy price compare

337 no 1 canadian pharcharmy online no 1 canadian pharcharmy online | E-mail | Web | Včera v 17:20 | Reagovat

northwest pharmacy

338 canadian viagra canadian viagra | E-mail | Web | Včera v 21:47 | Reagovat

canadian viagra

339 trust pharmacy canada trust pharmacy canada | E-mail | Web | Včera v 22:20 | Reagovat

pharmacy prescription

340 trust pharmacy canada trust pharmacy canada | E-mail | Web | Včera v 23:32 | Reagovat

pharmacy price comparison

341 canadian online pharmacy canadian online pharmacy | E-mail | Web | Dnes v 3:12 | Reagovat

visit poster's website

342 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | Dnes v 4:54 | Reagovat

mail order pharmacy

343 canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacies online prescriptions | E-mail | Web | Dnes v 12:22 | Reagovat

canadian pharmacies online prescriptions

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama